Trafik

Køreskoleeleven før systemet

Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører

Unge mennesker oplever alt for ofte uacceptabelt lange ventetider på aflæggelse af køreprøver, når de tager kørekort til bil. Det vil Venstre ikke acceptere. For det er utilfredsstillende og frustrerende for køreskoleeleverne, når de skal vente uge efter uge og måned efter måned på at kunne aflægge en køreprøve. Vi vil heller ikke acceptere de alt for lange ventetider ved fornyelse af kørekort. Derfor har Venstre fremlagt en kørekortspakke, der skal sætte den enkelte køreskoleelev før systemet. 

Venstre foreslår en kørekortspakke. Vores mål er klart: Vi vil sætte den enkelte køreskoleelev og det enkelte menneske før systemet.  

Vi ønsker bl.a. en prøvegaranti på maksimalt 14 dage ved aflæggelse af den praktiske køreprøve. Hvis ikke garantien overholdes, skal myndighederne yde en økonomisk kompensation til køreskoleeleven i form af, at alle omkostninger til ekstra køretimer mv. dækkes.  Det skal være med til at nedbringe ventetiderne på den praktiske køreprøve – til gavn for den enkelte køreskoleelev. Så den enkelte køreskolelev hurtigere kan komme ud og få erfaring med at køre bil. 

Vi vil også gøre noget ved sagsbehandlingstiden i forbindelse med fornyelse eller nyerhvervelse af kørekort for personer med særlige helbredsmæssige forhold. For den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager, der forelægges sundhedsmyndighederne, var i 2017 over 80 dage. I enkelte tilfælde var sagsbehandlingstiden helt op til 7 måneder. Det er helt uholdbart. Virkningen er, at mange borgere – herunder fx danske chauffører – der har kørsel som levebrød, føler sig trådt under fode af systemet. Derfor foreslår vi en garanti for en sagsbehandlingstid på maksimalt 45 dage i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling og godkendelse af lægeerklæring.

Samtidig vil vi flytte myndighedsansvaret for køreprøverne fra Rigspolitiet til Færdselsstyrelsen. Dermed vil det være Færdselsstyrelsen, der får ansvaret for at uddanne og ansætte prøvesagkyndige samt holde løbende tilsyn med deres opgaveløsning. Vi ønsker, at politiet skal beholde de ressourcer, de har i dag, og en flytning af myndighedsansvaret vil derfor medføre, at der bliver frigjort ressourcer i politiet til rent politifaglige opgaver.

Endelig ønsker Venstre en tiltrængt modernisering og digitalisering af de forældede teoriprøver.

Vi vil nu drøfte forslagene med partierne i Folketinget med det mål, at køreprøvepakken kan implementeres med virkning fra 1. januar 2020.