Trafik

Jakob Ellemann og Kristian Pihl Lorentzen: Venstre vil binde Danmark bedre sammen med ny infrastruktur

Venstre vil binde Danmark bedre sammen med ny infrastruktur.

Danmark er et lille land, men alligevel kan afstandene føles store. For der er forskel på de muligheder, du har, alt efter om du bor i byen eller på landet. Det kan vi gøre noget ved. Danmark skal hænge sammen, og vi skal sikre, at det er godt at bo i alle dele af landet. Derfor er infrastruktur heller ikke bare et spørgsmål om asfalt og jernbaneskinner. Det er et spørgsmål om sammenhængskraften i Danmark.

Du skal let kunne komme rundt i vores land. Uanset om du skal besøge svigermor eller på arbejde. Det kræver, at vi er klar til at investere, så vi kan udvikle infrastrukturen i hele landet. For Venstre er det vigtigt med høj mobilitet for alle danskere samt frihed for den enkelte til selv at definere sit transportbehov. Det skal ikke være Christiansborg, der bestemmer om du tager cyklen, bilen eller jernbanen. Det er dit eget valg. Der skal være frihed til at vælge mellem attraktive transportformer, hvad enten de er individuelle eller kollektive. Det er kernen i en liberal transportpolitik.

Den triste kø: Du har selv siddet der. I køen, mens minutterne bare går. Det er frustrerende at sidde i en lang bilkø på vej på arbejde. Eller strande på en trist togstation en kold februar morgen, fordi toget er forsinket eller aflyst. Det gør alt for mange danskere desværre. Og det er sjældent for sjov, at man bevæger sig rundt i trafikken på de danske veje og baner en tidlig mandag morgen. Det gør man typisk kun fordi, man skal til og fra arbejde eller uddannelse.

Danskerne spilder alt for lang tid hver dag på de danske veje med køkørsel og med aflyste og forsinkede toge og busser. En analyse fra Vejdirektoratet viser, at danskerne i gennemsnit holder i kø 360.000 timer hver eneste dag på de danske veje. Årligt er det ca. 15.000 år af danskeres tid, som går med køkørsel. Det er et vildt tal og giver tilmed et samfundsøkonomisk tab på 26. mia. kr. årligt. Det understreger emnets alvor – og behovet for politisk handling. Nu. Der er behov for, at vi får hul igennem – også mellem landsdelene.

Bedre veje harmonerer med grøn omstilling: Vi skal også investere for at kunne rumme fremtidens grønne transport. For de forældede forestillinger om forurenende dieselbiler overfor grøn offentlig transport holder ikke længere. Fremtidens grønne transport er biltrafik. For selv om regeringen var uambitiøs i forhold til antallet af grønne biler, så kommer der flere på vejene hvert år de næste mange år. Det skal vi være klar til at håndtere.

Derfor er det vigtigt, at den grønne omstilling tænkes ind i forhandlingerne om infrastruktur. Så bedre veje til fremtidens grønne biler, busser og lastbiler, går hånd i hånd med, at vi understøtter omstillingen ved at afsætte penge til cyklisme og grønne BRT-busser, som kan give nye muligheder i bl.a. vores byer.

Infrastruktur som ladestandere og anden grøn tankning af biogas og brint skal tænkes ind i de kommende forhandlinger. Ikke sådan, at skatteyderne skal betale alle disse investeringer. Fremtidens leverandører af grøn energi til transporten skal på banen, og vi ved, at de er klar til det. Men der er brug for en national plan for lade- og tankningsinfrastruktur, der understøtter den grønne transport. På den måde tager vi for alvor fat på omstillingen af den tunge grønne transport – hvor der virkelig er noget at hente.

Brug for ambitiøs investeringsplan: Vi vil i Venstre investere i moderne, effektiv og sammenhængende infrastruktur, som øger fremkommeligheden for danskerne. Som giver danskerne kortere tid til og fra arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller fritidsaktiviteten, uanset om du bor på landet eller i byen. Som binder familier og venner tættere sammen og styrker sammenhængskraften i samfundet ved at mindske afstandene mellem danskerne.

Som sikrer grundlaget for vækst og velstand i byerne såvel som i landdistrikterne, så vores virksomheder kan levere deres varer og produkter og lette adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Og som understøtter den grønne omstilling, idet fremtidens biler forventes at køre på grønne drivmidler.

Det er åbenlyst, at vi dermed har store ambitioner. Men det er også en vigtig sag. For det er danskernes tid, den grønne omstilling og sammenhængskraften i vores samfund, det her handler om. God infrastruktur er en afgørende forudsætning for vækst, velstand og velfærd i vores land.

Hvor er regeringens ambitioner? Netop disse ambitioner var baggrunden for, at den daværende VLAK-regering sammen med Dansk Folkeparti i marts 2019 indgik en ambitiøs og fuldt finansieret aftale om udbygning af den trafikale infrastruktur. Med aftalen skulle der investeres for 112,7 mia. kr. i perioden 2021-2030 med tyngde på påtrængende vejprojekter landet over.

Sådan gik det ikke. For efter valget i 2019 valgte den socialdemokratiske regering at rive aftalen i stykker uden at levere et alternativ. Masser af projekter er lagt på is – med enorme daglige tab af danskernes tid og penge til følge, spildt i køer rundt omkring. Vi venter stadig.

Nu håber vi, at transportministeren efter halvandet års venten – langt om længe - indkalder partierne til forhandlinger om en ny infrastrukturplan, og at han selvfølgelig fremlægger et udspil, som partierne kan drøfte.

Bedre balance mellem vej og bane: Vi går konstruktivt ind i forhandlingerne med ønsket om, at vi får lavet en god og ambitiøs infrastrukturaftale, der skaber rum til at tage hul på rækken af påtrængende hængepartier landet over.

I mange år har vi investeret massivt i jernbanen. Det har været tiltrængt, men nu er det vejenes tur til at blive prioriteret. Efterslæbet er stort. Og omkring 90 procent af transportarbejdet foregår på vejnettet, herunder sker halvdelen i den kollektive transport. Derfor er det uholdbart, hvis vi fortsat bruger de fleste anlægskroner på skinner, når den grønne fremtid også er lig veje.

Mange projekter er allerede grydeklare, og nu er det tid til at få dem i fremdrift igen. Det skal prioriteres, for vi kan ikke det hele. Venstre vil derfor ikke medvirke til at realisere en overflødig ny jernbane i Østjylland. Den efterspørges ikke lokalt, er alt for dyr og vil - trods milliarddyre investeringer - kun give en ganske lille forbedring for få togkunder. Den er et godt eksempel på, at vi kan investere langt klogere.

Venstre vil kæmpe for, at en ny aftale er geografisk afbalanceret ift. trafikale investeringer rundt om i landets regioner. Ingen dele af Danmark må hægtes af – hverken by eller land.

Venstre er klar: Venstre har et særdeles klart og velfunderet billede af behovet for anlægsprojekter i alle landets regioner. Det har vi på baggrund af utallige feltbesøg rundt i landet, debatmøder i alle regioner og seriøse indspil fra borgere, erhvervsliv og kommuner. Og vi har et godt afsæt i den ambitiøse infrastrukturaftale, som VLAK-regeringen indgik sammen med DF i marts 2019. Vi håber, at regeringen er mindst lige så ambitiøs – også med hensyn til den økonomiske ramme for forhandlingen.

Vores ledetråd er sammenhængende mobilitet, mindre køkørsel, grøn omstilling, samt stærkere forbindelser mellem land, by og landsdele. Vi glæder os til regeringens udspil og til forhandlingerne. Der er udfordringer nok, og Venstre er klar.

Du kan også læse kronikken i Avisen Danmark her