Taler

Folketingets afslutningsdebat 2018 - tale af Venstres politiske ordfører Britt Bager

Venstres politiske ordfører Britt Bager

Venstres politiske ordfører Britt Bagers tale til Folketingets afslutningsdebat 2018.

Det talte ord gælder.

Tak for ordet.
Nu er det her jo min første afslutningsdebat som politisk ordfører. Og jeg kan godt afsløre, at jeg har glædet mig rigtig meget til at stå her i dag. Til at fortælle om alle de gode tinge, Venstre har bidraget til. Til at synliggøre nogle af de mange gode aftaler, vi i fællesskab har landet. Og til at debattere de uenigheder, vi har – som de 9 forskellige partier, vi nu engang er. Jeg er i særdeleshed glad for de aftaler, vi har været fælles om. Men det ville alligevel være en kende for kedeligt, hvis jeg bruger min taletid på at fremhæve det, som vi er enige om. Så det vil jeg undlade. Når vi taler politik, taler vi også farver. Man kan være blå eller rød. Nogle er blevet kaldt sort, nogle lilla – andre har forsøgt at tage patent på grøn. Vi kan sætte os sammen i forhandlinger, male med hele paletten og lave et forlig - eller skilles, fordi farverne bare ikke passer sammen. Sandheden er vel, at vi alle indeholder mange farver. Måske lige så mange som en regnbue, så den har jeg ladet mig inspirere af her:

Vi starter med farven rød. Rød var engang farven, der symboliserede smældende faner, socialisme og solidaritet. I dag er rød en farve, der symboliserer en blok i splittelse. De Radikale vil have kvoteflygtninge. Det vil Socialdemokratiet ikke. Enhedslisten og Alternativet vil indføre en 30-timers arbejdsuge. Det vil De Radikale til gengæld ikke. Og Alternativet og SF vil fjerne kontanthjælpsloftet. Det vil Socialdemokratiet ikke svare på, om de vil. I det hele taget mangler der en hel del svar: Skal skatte- og afgiftslettelserne rulles tilbage? Hvor mange gange skal udlændingepolitikken lempes? Og hvad skal der ske med integrationsydelsen, hvis de røde igen skulle komme til magten? Sådan kunne jeg blive ved. I rød blok skal man lede længe efter svar - og længe efter den røde tråd.

Næste farve er orange. Orange signalerer varme. Her kommer jeg til at tænke på vores økonomi. En økonomi, som vi skal holde varm – uden at den bliver overophedet. For en stærk økonomi er vigtig. Den er grundlaget for vores velfærdssamfund. Derfor skal vi give det økonomiske opsving flyvehøjde og flyvelængde. Det gør man ved at føre en ansvarlig økonomisk politik. Så der er styr på rigets finanser.
Det gør man ved at gøre det mere attraktivt at yde en indsats. Så flere går fra kontanthjælp til arbejde. Og det gør man ved at møde udlændinge med høje krav og klare forventninger. Alle de forskellige greb har regeringen taget. Så Danmarks økonomi kan forblive varm uden at brænde på. 

Det leder mig videre til farven gul. Gul er farven på gode tilbud og lave priser. Og lave priser – dem er der kommet flere af. Vi har nemlig gjort det billigere at være dansker, samtidig med at vi har løftet velfærden. Præcist som vi lovede før folketingsvalget i 2015. Vi har sænket registreringsafgiften ad flere omgang. Så eksempelvis en familiebil som en Passat er blevet over 100.000 kr. billigere. Vi har sænket prisen på at krydse Storebælt og på færgebilletter til øerne. Så det er lettere at komme rundt i Danmark. Vi har gjort BoligJobordningen permanent, så vi giver de danske familier en ekstra håndsrækning i hverdagen. Og sidst – men ikke mindst – har vi givet danskere med små arbejdsindkomster en skattelettelse. Så det bedre kan betale sig for dem at arbejde. Det er vi stolte af. Det er jeg stolt af. Og jeg er særligt stolt af, at det har kunnet lade sig gøre, samtidig med at vi har investeret massivt i vores kernevelfærd. 

Vi har bevist, at politik ikke behøver være sort/hvidt. Vi har bevist, at det ikke er enten/eller. Vi har bevist, at flere penge til velfærd og gode, gule priser IKKE er hinandens modsætninger. Når Venstre leder Danmark, er politikken både-og.

Regnbuens næste farve har jeg virkeligt glædet mig til. Det er grøn. For er der noget, der kan få oppositionen op i det røde felt, så er det, når det blå Venstre bekender kulør som et grønt parti. Det går rigtigt godt med den grønne omstilling i Danmark. En grøn omstilling, som Venstre har haft ansvaret for i 13 ud af de seneste 17 år. Andelen af grøn strøm i Danmark mere end tredoblet i den periode. Og vi overopfylder vores klimamål. Regeringen vil nu udbygge den indsats. Derfor er vi kommet med et ambitiøst energiudspil. Vi investerer i Danmarkshistoriens største havvindmøllepark – og vi anviser vejen til målet om mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030.  Jeg ønsker, at Danmark skal være et grønt foregangsland. Jeg ønsker, at min dreng kan vokse op i et land, hvor han fortsat kan drikke vand af hanen, bade i havet, rulle sig i sandet og gå en aftentur i skoven. Og jeg ønsker, at hans børn får de samme muligheder. Derfor skal vi fortsætte med at være ambitiøse. Og det skal vi fortsætte med at være i fællesskab. 

De sidste farver i regnbuen er blå og lilla. Og jeg bruge ekstra tid på blå og springe lilla over. Blå er nemlig en stærk farve, som fortjener mere tid og anerkendelse end de andre farver. Det er farven på en blok af partier, som har leveret det ene resultat efter det andet. Statsministeren opsatte fire pejlemærke efter folketingsvalget i 2015. Dem er der leveret på. Hver og én.Siden valget er der skabt omkring 130.000 private arbejdspladser. Vi har slået beskæftigelsesrekord. Der er jobfremgang i hele landet.  Og dermed leverer vi også på pejlemærke nummer 1 – flere private arbejdspladser. Siden valget er antallet på offentligt forsørgelse faldet med næsten 50.000. Og siden vi indførte kontanthjælpsloftet er antallet af personerpå kontanthjælp er faldet med omkring 23.000. Dermed leverer vi også på pejlemærke nummer 2 – at færre skal forsørges af det offentlige, og flere skal forsørge sig selv.

Sundhedsområdet er løftet med 4,4 mia. kr. Politiet er styrket med 1,3 mia. kr. på den seneste finanslov. Kommunernes økonomiske ramme er løftet med 1,5 mia. kr. om året. Ældreplejen er styrket flere gange – senest i finansloven 2018, hvor der blev afsat 2,7 mia. kr. Daginstitutionerne er styrket med over ½ mia. kr. Og vi har oprettet en skolepulje på ½ mia. kr. til at styrke fagligheden
hos de mest udfordrede elever i folkeskolen. Dermed har vi leveret på pejlemærke nr. 3 – stærkere kernevelfærd. 

Vi har også leveret på pejlemærke 4: Udlændingepolitikken. Siden regeringsskiftet har vi vedtaget 76 stramninger. De stramninger har medvirket til, at vi har det laveste antal asylansøgere i 9 år. Det står i skærende kontrast til de 45 lempelser, som den tidligere socialdemokratiske regering lavede. Som I kan høre, så er jeg stolt af vores blå regerings resultater - og jeg forstår faktisk godt, hvis de røde er grønne af misundelse Og vi er slet ikke færdige med arbejdet. Vi har en række ambitiøse udspil på vej. Vi vil bl.a. præsentere en langsigtet plan for psykiatrien, en Sammenhængsreform for den offentlige sektor, et nyt udspil, så endnu flere tager en erhvervsuddannelse og et nyt klimaudspil, så Danmark kan udbygge sin grønne
førerposition. Og meget mere. 

Jeg har efterhånden været igennem hele farvespektret. Sidste del af valgperioden skal nok blive ligeså farverig med godt politisk samarbejde mellem partierne i folketinget. Jeg glæder mig til at skabe flere resultater og jeg glæder mig til at finde guldet forenden af regnbuen.

TAK for ordet.