Trafik

Er din vej ved at blive syltet?

Af Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører

Den socialdemokratiske regering skaber nu massiv usikkerhed om alle de vigtige vejprojekter, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti aftalte at igangsætte, og som Socialdemokratiet ellers tidligere har udtalt, at de støtter.

Før valget lovede Socialdemokratiet at igangsætte vigtige projekter som Midtjyske Motorvej, en 3. Limfjordsforbindelse, Frederikssundsmotorvejen og en udvidelse af E45. 

Alligevel kunne den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), på et samråd i går ikke garantere, at projekterne vil være en del af regeringens ønsker til en kommende infrastrukturplan.  
 
Socialdemokratiet siger altså én ting før et valg – men vil ikke love at forsøge at gennemføre deres mange løfter efter et valg.
 
Som transportordfører for Venstre i snart 13 år kender jeg til den grundlæggende vigtighed af, hvilken transportpolitik der føres i Danmark. Transportområdet berører rigtig mange danskeres hverdag og er helt afgørende for produktionen i det erhvervsliv, vi alle skal leve af. Desuden er høj mobilitet på kryds og tværs af landet afgørende for den vigtige sammenhængskraft i samfundet.
 
Det er derfor stærkt bekymrende, at den nye regering ikke kan give konkrete svar på, hvilke transportinitiativer man forventer at igangsætte i den kommende tid.
 
Den trafikale slingrekurs, som den nye minister lægger op til, skaber maksimal usikkerhed blandt de mange danskere, som lige nu forventer ro og afklaring om vigtige infrastrukturprojekter i deres område.
 
Én ting er vi dog blevet klogere på: Ministeren udtalte nemlig på samrådet, at han gerne så Enhedslisten med i en trafikaftale.
 
Det bekymrer mig, for Enhedslisten er jo reelt stik imod at anlægge nye veje og dermed ikke optaget af at løse de trængselsproblemer, som danskerne og danske virksomheder oplever.

Jeg er derfor bekymret for, at Socialdemokratiet vil lade sig binde af Enhedslistens ensidige fokus på meget dyre Togfondsprojekter.   
 
Jeg vil på vegne af Venstre kæmpe hårdt for, at vejene ikke glemmes frem til næste valg. Mit håb er, at regeringen ikke lader Enhedslisten og SF få magt, som de har agt. I stedet bør regeringen lytte nøje til de mange fornuftige S-borgmestre rundt om i landet, som gerne ser lokale vejprojekter realiseret.