Trafik

Endelig infrastrukturforhandlinger: Bedre sammenhæng i hele Danmark med investeringer landet over

Kristian Pihl Lorentzen glæder sig over, at de længede ventede infrastrukturforhandlinger endelig er igangsat.

Af Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen

8. april 2021 kl. 16:10

Venstre stod i sidste regeringsperiode i spidsen for en fuldt finansieret infrastrukturplan, der skulle sikre investeringer i vores infrastruktur i hele landet for 112,7 mia. kr. 

Regeringen valgte desværre ved regeringsskiftet at rive den plan i stykker. Den blå infrastrukturplan imødekom ellers behovet for en markant styrkelse af vejnettet i alle dele af landet. Og havde det ikke været for den socialdemokratiske regering, så havde vi allerede i år været i fuld gang med vigtige infrastrukturprojekter som E45 ved Aarhus, E20 syd om Odense og på Motorring 3 omkring København samt på flere trængselsplagede landeveje.

Nu nærmer forhandlingerne om en ny aftale sig dog. Regeringen er omsider kommet i arbejdstøjet og har i dag fremlagt et infrastrukturoplæg. Langt om længe, må jeg bare sige. Jeg vil dog også gerne kvittere for udspillet, der rummer en række gode elementer, som jo også indgik i den blå infrastrukturplan. Der er dog en skæv fordeling mellem vej og togprojekter. Vi har i løbet af de sidste 10 år investeret massivt i jernbanen – og det har været på sin plads.

Nu er det især vejenes tur, og der mangler eksempelvis vigtige projekter som en ny Midtjysk Motorvej. Regeringen har i sit udspil derimod lagt op til, at der reserveres midler til de resterende prioriteter i Togfonden. Her har Venstre klart sagt, at vi eksempelvis ikke kan se os selv i at realisere en overflødig ny jernbane i Østjylland. Den efterspørges ikke lokalt, er alt for dyr og vil - trods milliarddyre investeringer - kun give en ganske lille forbedring for få togkunder. Den er et godt eksempel på, at vi kan investere langt klogere.

Venstre er selvfølgelig klar til at forhandle en bred og langsigtet trafikal investeringsplan. Vi vil skabe sammenhæng på tværs af Danmark med vækst, jobskabelse og bosætning i alle dele af landet, samtidig med, at vi baner vejen for en grønnere transport. Det er vigtigt, at en ny infrastrukturaftale er geografisk afbalanceret, og vi må ikke glemme, at infrastrukturen skal understøtte væksten i både byerne og i landdistrikterne. Ingen må blive glemt her. Derfor er det også på høje tid, at vi kommer i gang med nogle af de vigtige projekter, som har tilbragt to år i regeringens syltekrukker.

Jeg glæder mig til at deltage i forhandlingerne, for det her er enormt vigtigt for alle danskere. Tak til de mange venstrefolk rundt i hele landet, der har bidraget aktivt med input til Venstres bundsolide afsæt for de kommende forhandlinger. Jeg vil arbejde benhårdt for, at vi får en langsigtet og ambitiøs investeringsplan, der bidrager til et sammenhængende Danmark i bedre balance og mindre trængsel. Hvor der er vilje, er der vej!

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste