Trafik

Dyr og uambitiøs aftale om grøn transport

Venstres klimaordfører Tommy Ahlers

Forleden landede en aftale om den grønne transport indgået mellem regeringen og dens støttepartier. En aftale, der efter Venstres mening bliver dyr for danskerne og samtidig godt kunne have været mere ambitiøs.

Vi har forhandlet i flere uger, og vores tilgang har fra starten været, at regeringens udspil om 500.000 grønne biler langtfra var tilstrækkeligt. Hvis vi skal rykke noget på den grønne omstilling og ikke efterlade en stor CO2-regning til de andre sektorer, var det ganske enkelt for lidt.

I slutningen af oktober var vi sammen med De Radikale og Konservative ude med en melding om, at vi skulle op på 1 mio. grønne biler i 2030. Målet skulle nås gennem grønne skattelettelser og hurtigere udrulning af ladeinfrastrukturen, og samtidig skulle vi tage et pitstop i 2025, hvor vi skulle sikre, at vi ville nå 1 mio. biler i 2030.

Med den røde aftale er målet nu i stedet kun 775.000 grønne biler og varevogne, og så er der dertil lavet en uforpligtende formulering om at se på det samlede mål om 1 mio. i 2025.

Samlet set er der med denne aftale en regning på flere mia. kr. på vej til danskerne, og samtidig gør aftalen det dyrere at drive virksomhed. Der bliver indført en kilometerbaseret vejafgift fra 2025, som kommer til at være en hæmsko for erhvervslivet. Og aftalen gør det tilmed også sværere at leve og arbejde i provinsen. Det bliver dyrere at køre på arbejde, da brændstofpriserne stiger, og dyrere at eje en konventionel bil, da ejerafgifterne stiger.

Alt i alt er det altså ikke en aftale, som Venstre eller nogen af de andre partier i blå blok kunne være med i. Vi har hele tiden sagt, at det ville blive en svær omstilling, hvis man skulle undgå, at én eneste konventionel bil skulle blive dyrere, og derfor var vi også parate til at kigge bredt på hele afgiftssystemet, men når der slet ikke bliver brugt råderum efter 2025, så bliver det dyrere end nødvendigt for mange danskere. Og samlet set er der altså i hele perioden en regning på flere mia. kr. på vej til danskerne med denne aftale. En del af den regning mener vi skulle have været finansieret via råderummet eller reformer og ikke blot af stigende skatter og afgifter.

Regeringen har med denne aftale gjort det meget klart, at der er to veje i dansk politik. Den socialdemokratiske vej, hvor man kun vil klimaomstillingen, hvis det hele bliver betalt via stigende skatter og afgifter. Det er danskerne, der skal punge ud.

Venstres vej er helt anderledes. Vi ved godt, at den grønne omstilling kommer til at koste penge, og dem er vi villige til at bruge. Ved at fællesskabet løfter en stor del af byrden af omstillingen, kan vi sikre vores virksomheder gode rammevilkår i omstillingen, og vi kan sikre fortsat opbakning i befolkningen til den grønne omstilling.

Regeringen ville en anden vej. Det kan vi i Venstre kun stærkt beklage.