Trafik

Bedre fremkommelighed og øget trafiksikkerhed

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti i dag indgået en aftale om at udmønte midler til igangsættelse af en række initiativer på transportområdet, der er med til at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden i Danmark.

Aftalen er en opfølgning på finansloven for 2018, som sætter transportområdet på dagsordenen. Med en udvidelse af Vestfynske Motorvej mellem Nr. Aaby og Odense V, en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle og en takstnedsættelse over Storebæltsbroen tager vi med finansloven for 2018 vigtige skridt i at sikre fremkommeligheden.

Med dagens aftale udmøntes en pulje på 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en række konkrete projekter.

For at øge trafiksikkerheden afsættes bl.a. penge til krydsombygninger. Der afsættes derfor penge til en ombygning af T-kryds ved Ans til en trebenet rundkørsel og en ombygning af et eksisterende F-kryds ved Tyvse til en rundkørsel.

Og for at øge fremkommeligheden øger vi bl.a. hastighedsgrænserne på udvalgte motorvejsstrækninger, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, ligesom vi afsætter penge til en ekstra frakørselsbane på Motorring 3 ved Lagergårsdsvej.

Jeg er godt tilfreds med dagens aftale, der understøtter Venstres arbejde med at sikre bedre fremkommelighed og øget trafiksikkerhed. Venstre fortsætter arbejdet med at føre en transportpolitik, som sikrer mobilitet, vækst og jobskabelse i hele Danmark. Vi skal gøre det let og sikkert for borgerne at komme til og fra arbejde og besøge familie og venner, samtidig med at vi skal sikre, at virksomhederne let kan transportere deres varer.