Mit venstre

Som medlem af eller aktiv i Venstre har man adgang til en række interne portaler, adgang opnås via den mailadresse man har oplyst og fået registreret i Venstres medlemssystem.

Venstre.net
Venstre.net har vi samlet en lang række nyttige redskaber og informationer til brug for Venstres aktive medlemmer, organisationsfolk samt folkevalgte. Her kan man hente inspiration og konkrete værktøjer til valgkampagner, medlemstegning, politiske aktiviteter, organisationsudvikling - for bare at nævne nogle få.
Det er også her du finder logoer, designguides og lignende.

Venstre.membersite.dk
Vil du rette dine medlemsdata eller tilmelde dig arrangementer afholdt af Venstres Landsorganisation, så kan det ske på vores medlemsportal, Membersite.

V-shop.dk
Skal du købe merchandise, lave pjecer, plakater eller andet kampagnerelateret, så sker det på vores webshop, hvor der både er adgang til et shopmodul og et publikationsmodul i samme login.