Venstre vil sikre mere frihed under ansvar for foreningslivet

Foreningslivet er presset. Derfor har Venstre sat sig for at komme foreningslivet til undsætning med konkret politik. Frivillige ildsjæle i hele landet lægger tid og kræfter i at skabe fællesskaber og afholde aktiviteter til gavn for os alle. Foreningslivet skal ikke længere druknes i bøvl, bureaukrati og høje gebyrer.

Foreningslivets udfordringer skal løses

Danmark er rig på frivillige foreninger, der bidrager til at få alle med i fællesskabet. Der findes mere end 100.000 foreninger, som spænder fra store veletablerede organisationer til helt små lokale foreninger.

Alle foreningerne, uanset størrelse, har brug for en bankkonto til at drive deres aktiviteter, opkræve kontingenter og modtage offentlige tilskud. Desværre oplever flere stigende gebyrer, fordi bankerne er pålagt lovgivning, som skal bekæmpe økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering. Det er desværre gået fejlagtigt hårdt udover foreningerne, og det vil Venstre ændre.

Derudover drukner foreningerne i bureaukrati og indberetninger, når man bare prøver at afholde aktiviteter. Det skal der rettes op, så de frivillige kan bruge deres tid på reelt foreningsarbejde.

I Venstre har vi længe forsøgt at råbe regeringen op med flere konkrete beslutningsforslag på de aktuelle problemer. Regeringen har ikke lyttet og har stemt imod. Regeringen har først nu iværksat en kortlægning af foreningernes udfordringer, men mens regeringen afventer, handler Venstre.

De danske foreninger er en hjørnesten i den danske kultur. Derfor skal vi redde foreningslivet før det er for sent! Og vi er i 11. time!

Venstres operation "red foreningslivet"

For at imødekomme den berettigede kritik fra foreningslivets ildsjæle og samtidig styrke arbejdet i de danske foreninger, vil Venstre inden grundlovsdag 2023 iværksætte følgende initiativer:

 • Indføre procedurer der sikrer, at alle foreninger med et anerkendelsesværdigt formål, som udgangspunkt, henføres til kategorien ”lavrisiko-kunder”.
 • Forenkle kravene til registrering af foreningers bestyrelsesmedlemmer.
 • Udlugning i kravene til bankernes kontrol af foreninger, så der banes vej for lavere gebyrer.
 • Undersøge muligheden for at der først skal ske automatisk kontrol fra bankens side, hvis en forening overfører penge til udlandet, fordi det vil bidrage til at sænke bankers hvidvaskbehandling af foreninger, som ikke overfører til udlandet.
 • Undersøge muligheden for at indføre en ”foreningsjournal”, der skal gøre det nemt for foreninger at opbevare deres oplysninger i banken eller skifte bank.
 • Initiere arbejdet med en særlig portal, hvor foreninger kan sammenligne bankgebyrer.
 • Der skal indføres et fribeløb, som foreninger må tjene på aktiviteter uden betale skat. §18 midler skal ikke indregnes i fribeløbet.
 • Foreninger fritages for momsregistrering jævnfør en nærmere fastsat beløbsgrænse.
 • Foreninger m.fl., der arrangerer bankospil til fordel for velgørende formål, skal ikke betale afgift.
 • Forbedring af skattefri honorering af trænere og ledere, evt. efter samme model som for dommere.
 • Lette og digitalisere processen ifm. indhentning af tilladelser til arrangementer.

Venstre kommer til at fortsætte, og levere konkrete løsninger til gavn for de mange frivillige ildsjæle og foreninger rundt om i landet.