Blomsterhandler - iværksætter

Iværksætterudspil til 1,2 milliarder kroner: Danmark skal være verdens bedste iværksætterland

Danmark er et land, der er bygget på vores evne til at skabe nye virksomheder, der bidrager med vækst og arbejdspladser. Men iværksættervirksomhederne er udfordrede. Derfor præsenterer Venstre og regeringen en ambitiøs iværksætterstrategi, der med skattelettelser for over 800 millioner kroner gør adgangen til risikovillig kapital lettere.  

I dag står danske iværksættere overfor rigtig mange udfordringer. Adgangen til risikovillig kapital er svær og unødigt bøvlet. Talentmassen er svær at tiltrække. Det danske bureaukrati lægger besværlige snubletråde i vejen. Og hvis du vil være iværksætter som kvinde, er vejen derhen endnu længere.

Det har konsekvenser. For når danske iværksættervirksomheder rejser til udlandet i håbet om at blive store, koster det vækst, udvikling og arbejdspladser herhjemme.

Siden år 2000 har 9 ud af de 13 største iværksættervirksomheder fra Danmark forladt landet. Samtidig er der siden årtusindskiftet kun stiftet to virksomheder, der i dag har over 1.000 ansatte. Det er et trist vidnesbyrd om de udfordringer, iværksætterne bliver mødt med i Danmark.

Vi skal gøre mere for at få de nye virksomheder til at lykkes. 

Nu gør vi noget ved det. Vi leverer samlet set skattelettelser for over 800 millioner kroner. Vi præsenterer en iværksætterstrategi, der skal gribe fat om nældens rod. Flere iværksættervirksomheder skal blive store – ikke i udlandet, men i Danmark. Vi skal gøre adgangen til risikovillig kapital nemmere. Vi skal gøre det nemmere at tiltrække og fastholde dygtige, højtkvalificerede medarbejdere. Kort sagt skal vi fjerne mange af de torne, som gør livet surt for vores iværksættere.

Derfor sikrer Venstre med regeringens iværksætterstrategi: 

 • At lagerskatten, også kendt som ”skatten fra helvede”, fjernes.
 • At den såkaldte ”iværksætterskat” på unoterede porteføljeaktier afskaffes.
 • At ”fantomskatten” fjernes.
 • At selvstændige på barselsdagpenge kan arbejde op til 3,5 time per uge, mens de er på barsel, uden at miste barselsdagpenge. I dag kan de arbejde nul timer.
 • At det bliver lettere at fastholde talenter i iværksættervirksomheder ved at forbedre medarbejderaktieordningen.
 • At grænsen for at betale den højeste aktieavanceskat forhøjes til 80.000 kroner.
 • At tiltrækningen af højtkvalificeret arbejdskraft til vores store iværksættervirksomheder forbedres ved at gøre forskerskatteordningen tilgængelig for endnu flere talenter.
 • At crowdfunding gøres mere tilgængelig, så adgangen til kapital for mindre og nyopstartede virksomheder gøres nemmere. I dag er det ulovligt for anpartsselskaber at rejse kapital gennem equity crowdfunding – det gør vi nu lovligt.
 • At ATP i højere grad skal investere i danske iværksættere.
 • At der i EIFO kommer en målrettet indsats til øget diversitet blandt iværksættere.
 • At der kommer bedre rammer mellem universiteter og erhvervsliv, blandt andet gennem styrkelse af organisationen ”Open Entrepreneurship”.
 • At kapitalkravet til at stifte et anpartsselskab halveres.
 • At der laves mere overskuelig regulering af iværksættere.
 • At der laves regulatoriske sandkasser, så danske iværksættere får mulighed for i en periode at blive fritaget for danske regler, når der skal afprøves nye teknologier.

Det er store resultater, der tegner en lysere fremtid for Danmarks iværksættere. Det er afgørende, at vi vender skuden og gør Danmark til verdens bedste land at være iværksætter i. Oprindeligt var der i regeringsgrundlaget afsat 300 millioner kroner til iværksætterstrategien, men i den endelige strategi er det tal firdoblet til 1,2 milliarder kroner, hvoraf 800 millioner kroner af dette findes i form af skattelettelser. Det er den slags resultater, der viser, at Venstre kan lave god borgerlig politik, når vi sidder i regering.

Venstre er gået i spidsen for at forbedre vilkårene for danske iværksættere og erhvervsliv, fordi vi grundlæggende mener, at velfærd kræver velstand. Hvis vi skal bevare og udvikle vores velfærdssamfund i de kommende generationer, så kræver det, at vores iværksættere har de ideelle forhold til at blomstre.

Derfor er det helt nødvendigt at gøre Danmark til verdens bedste land at være iværksætter i. Derfor vil vi så gerne, at vores iværksættere bliver lidt længere.