Danske iværksættere skal have bedre adgang til kapital.

Iværksættere skal have bedre adgang til kapital i danmark

Danmark har som udgangspunkt gode forudsætninger for at blive en succesfuld iværksætternation. Alligevel ser vi alt for ofte, at succesrige danske firmaer må søge til udlandet, når de skal vokse sig store, bl.a. fordi, at det er svært at tiltrække tilstrækkelig kapital i Danmark. Det gør Danmark og danskerne fattigere, når fremtidens Lego, Novo Nordisk eller Danfoss flytter til udlandet for at kunne udvikle sig.

Derfor foreslår Venstre nu fem nye tiltag, der skal gøre det lettere for danskere at investere, og lettere for iværksættere og virksomheder at tiltrække risikovillig kapital til både at starte op og til at vokse og blive Danmarks nye store arbejdspladser.

Venstre foreslår:

1. Pensionsmilliarder skal i højere grad kunne investeres i danske virksomheder

2. Permanent matchfinansiering gennem Vækstfonden.

3. Forbedret investorfradrag for investeringer i iværksættervirksomheder

4. Stærkere aktiekultur - loftet over aktiesparekontoen skal hæves

5. Loftet over virksomhedernes skattekreditter skal hæves

Forslag 1: Pensionsmilliarder skal i højere grad kunne investeres i danske virksomheder

Langt størstedelen af danskernes opsparing ligger i deres pensionsopsparinger. Alene ATP forvalter en formue på næsten 1.000 mia. kr. Det er godt for både Danmark og danskerne, at vi har et godt og effektivt pensionssystem.

Men det er svært at tiltrække kapital for mindre virksomheder og iværksættere, som ikke har adgang til internationale kapitalmarkeder, når der er stramme rammer for, hvordan private pensionsmidler kan investeres, og når de danske pensionsselskaber kun i begrænset omfang investerer i mindre virksomheder og iværksættere. 

Derfor forslår Venstre, at ATPs formålsparagraf justeres, så der kommer en forpligtelse til at fokusere på, at en større del af danskernes opsparing geninvesteres i fremtidens danske virksomheder og arbejdspladser.

Venstre foreslår samtidig, at der bliver friere rammer for investeringer af danskernes private pensionsopsparinger, så det i højere grad bliver muligt at investere sin pension i mindre virksomheder og iværksættere.

Venstre foreslår konkret, at:

1. Pensionsmilliarder skal i højere grad kunne investeres i danske virksomheder

2. Permanent matchfinansiering gennem Vækstfonden.

3. Forbedret investorfradrag for investeringer i iværksættervirksomheder

4. Stærkere aktiekultur - loftet over aktiesparekontoen skal hæves

5. Loftet over virksomhedernes skattekreditter skal hæves

Ændringerne medfører, at danske pensionsopsparere vil kunne investere 50.000 i unoterede aktier allerede, når pensionsopsparingen runder 200.000 kr. Med de gældende regler kan man først investere i unoterede aktier, når opsparingen er på 500.000 kr. eller mere.

Forslag 2: PERMANENT MATCHFINANSERING GENNEM 
VÆKSTFONDEN

Under corona har det, på baggrund af et forslag fra Venstre, været muligt for iværksættere og vækstvirksomheder at få matchet en investering fra private investorer af Vækstfonden. Det har været en stor succes, og der er siden april 2020 udbetalt mere end 2,4 mia. kr. risikovillig kapital til rådighed til over 700 virksomheder i hele Danmark[i]. Det vil skabe vækst og arbejdspladser i hele landet.

Venstre foreslår, at videreføre ordningen, så iværksættere og vækstvirksomheder fremover kan få matchet private investeringer 1:2. Det vil øge mængden af risikovillig kapital til både danske iværksættere, der er i de helt tidlige faser, og til vækstvirksomheder, som har behov for kapital til at vokse sig store. 

Det skal støtte op om private investorer, som selv løber en risiko i den enkelte investering og hjælper nye danske virksomheder på vej.

Forslag 3: Forbedret investorfradrag for investeringer i iværksættervirksomheder

Sidst Venstre havde regeringsansvaret indførte vi et investorfradrag for investeringer i unoterede aktier i små og mellemstore virksomheder. Med fradraget blev det mere attraktivt at investere i danske iværksættere. Desværre har den socialdemokratiske regering valgt at annullere den forbedring af fradraget, der var planlagt til at træde i kraft fra 2023 og frem.

Venstre foreslår at forbedre fradraget, som oprindeligt planlagt. Samtidig ønsker vi, at gøre det lettere for flere almindelige danskere, at investere dele af deres opsparing i iværksættere. Det skal ske ved at fradraget for investeringer i iværksættere gennem fonde ligestilles med direkte investeringer, og at kravet lempes til, hvor stor en del af fondenes formue, der må investeres i en enkelt virksomhed.

Forslag 4: Stærkere aktiekultur - loftet over aktiesparekontoen skal hæves

Der er behov for at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virksomhederne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at investere i aktier. Sidst Venstre havde regeringsansvaret, indførte vi derfor en aktiesparekonto, der gør det nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier. 

Desværre har den socialdemokratiske regering valgt at annullere den gradvise forhøjelse af, hvor meget danskerne kan investere i aktier på aktiesparekontoen. Det betyder, at det bliver mindre attraktivt for almindelige danskere at investere i aktier. Venstre ønsker at forhøje loftet over aktiesparekontoen til 200.000. kr. som oprindeligt aftalt.

Forslag 5: Loftet over virksomhedernes skattekreditter skal hæves

Hvis vi skal gennemføre en grøn omstilling af vores samfund, der samtidig gør os rigere og gør Danmark til et reelt forbillede for resten af verden, kræver det et stærkt grønt iværksættermiljø, der kan udvikle fremtidens løsninger og arbejdspladser. 

Derfor vil Venstre forbedre mindre virksomheder og iværksætteres muligheder for at investere i forskning og nye løsninger ved at forhøje loftet til maksimalt 50 mio.kr. over de skattekreditter, som virksomheder kan få udbetalt, hvis de har forskningsrelateret underskud.

- Læs mere om Venstres erhvervspolitik her.