Udbredelse af optjeningsprincipper for ydelser

Det er et sundt princip, at man har bidraget til det danske samfund, før man kan få adgang til fulde ydelser i det danske 
velfærdssamfund.

Derfor har vi i dag optjeningsprincipper på en række velfærdsydelser – det gælder bl.a. kontanthjælp og fuld førtidspension.

Vi skal værne om det velfærdssamfund, vi gennem generationer har opbygget sammen. Venstre foreslår derfor, at der igangsættes et arbejde i Beskæftigelsesministeriet, der skal se på muligheden for at udbrede optjeningsprincipper for ydelser.