Nej tak til højere offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere

Regeringen valgte - trods løfter om det modsatte - som noget af det første efter dens tiltrædelse at hæve de offentlige ydelser særligt til arbejdsløse indvandrere med 300 mio. kr. om året.

Det er den helt forkerte vej at gå. For det første gør de højere ydelser det mere attraktivt at være på passiv forsørgelse. For det andet risikerer vi, at de højere ydelser tiltrækker flere asylansøgere til Danmark.

En sådan situation vil kun forværre de integrationsudfordringer, vi allerede har.

Derfor vil Venstre afskaffe de højere ydelser, som regeringen har givet til især arbejdsløse indvandrere.

Det skal tilskynde flere til at blive en del af det arbejdende fællesskab.