Lavere integrationsydelse

Venstre vil øge tilskyndelsen til, at flere flygtninge og indvandrere kommer i arbejde.

Derfor foreslår Venstre et mere retfærdigt ydelsesniveau for integrationsydelsesmodtagere.

Venstre vil reducere integrationsydelsen for forsørgere som aftalt af VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Det betyder, at vi vil sænke integrationsydelsen med 2.000 kr. om måneden for enlige forsørgere. Og at vi vil sænke integrationsydelsen for samboende og gifte forsørgere med 1.000 kr. pr. person pr. måned – svarende til en reduktion på 2.000 kr. pr. husstand.