Fakta: Integrationsudfordringerne er alvorlige

Alt for mange indvandrere med ikke-vestlig baggrund lever et liv udenfor fællesskabet. Det er meget tydeligt i arbejdsløshedsstatistikkerne:

  • Mens næsten 8 ud af 10 personer med dansk oprindelse er i arbejde, er det kun knap 6 ud af 10 personer med ikke-vestlig baggrund.[1]
  • Kun 37 pct. af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i Danmark er i lønmodtagerbeskæftigelse i 3. kvartal 2020.[2]
  • Kun 19 pct. af de 21-64-årige kvindelige flygtninge og kvindelige familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i Danmark er i lønmodtagerbeskæftigelse i 3. kvartal 2020.[3]
  • Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer i 2017 en nettoudgift for de offentlige finanser på 33 mia. kr.[4]
  • Næsten 3.000 ikke-vestlige indvandrere har været i kontanthjælpssystemet i mere end 10 år.[5]

Socialdemokratiet har hævet ydelserne til især arbejdsløse indvandrere

Den socialdemokratiske regering valgte – på trods af løfter om det modsatte – at hæve ydelserne til især arbejdsløse indvandrere som noget af det første, da de overtog regeringsansvaret i 2019. Det risikerer at forværre de integrationsudfordringer, vi har i Danmark. Regeringens politik betyder:

  • Knap to ud af tre af modtagerne af regeringens højere offentlige ydelser har ikke-vestlig baggrund.[6]
  • Med regeringens politik kan en enlig integrationsydelsesmodtager med to børn få 2.000 kr. ekstra skattefrit om måneden i offentlige ydelser.[7]
  • Regeringen har hæver de offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere med knap 300 mio. kr. om året.[8]

[1] FT2019/20: ”BEU alm. del, endeligt svar på spg. 331”, 26. august 2020.
[2] Integrationsbarometer: ”Hvor mange er i arbejde?”, 3. kvartal 2020.
[3] Integrationsbarometer: ”Hvor mange er i arbejde?”, 3. kvartal 2020.
[4] Finansministeriet: ”Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2017”, juni 2020.
[5] FT2019/20: ”BEU alm. del, endeligt svar på spg. 332”, 27. august 2020.
[6] FT2020/21: ”BEU alm. del, endeligt svar på spg. 14”, 16. november 2020.
[7] Beskæftigelsesministeriet: ”Gennemsnitligt børnetilskud fordelt på ydelser og familietyper”, september 2019.
[8] Beskæftigelsesministeriet: ”Aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud”, september 2019.