Færre indvandrere på førtidspension

Vi har massive udfordringer med, at for mange er på offentlig forsørgelse i de udsatte boligområder. Det er parallelsamfund, hvor børn vokser op uden forbilleder, der går på arbejde, og som de kan spejle sig i.

Det gælder ikke mindst de tusindvis af førtidspensionister, der er bosiddende i de udsatte boligområder.

Af dem har 7 ud af 10 ikke-vestlig baggrund.

Det betyder, at der sidder en gruppe med ikke-vestlig baggrund i de udsatte boligområder, som samfundet har givet op på. Venstre vil ikke acceptere, at vi giver op på de mennesker.

Vi kan ikke være det bekendt – hverken over for dem eller over for skatteyderne – at de kan sidde i parallelsamfund uden nogensinde at snuse til det største fællesskab vi har i Danmark: Arbejdsfællesskabet.

Deres børn skal også kunne vokse op i en familie, hvor mor og far står op om morgenen og går på arbejde. For vi ved, at det har en stor betydning for dine chancer i livet, om dine forældre har været i arbejde eller på passiv forsørgelse.

Venstre vil tage et opgør med fortidens synder, hvor for mange indvandrere blev parkeret på en førtidspension. Vi skal ikke acceptere, at en gruppe ikke-vestlige indvandrere sidder fast på førtidspension i de udsatte boligområder. Der er brug for, at vi gør noget helt ekstraordinært.

Venstre vil derfor pålægge de 14 kommuner, hvor der i dag er udsatte boligområder, at genvurdere sagerne i disse områder, hvori der er tilkendt førtidspension.

Tiltaget skal målrettes gruppen af førtidspensionister, som har et integrationspotentiale, og som er tilkendt førtidspension efter den såkaldte ”ny ordning” (tilkendt efter 1. januar fra 2003).

Der skal udarbejdes en konkret målgruppemodel, der er baseret på objektive og saglige kriterier, fx mangel på et operationelt dansk.

Hvis genvurderingen viser, at førtidspensionisten ikke længere er berettiget til førtidspension, skal pensionen frakendes.

Hvis førtidspensionen frakendes, vil kommunen skulle hjælpe med, at borgeren kommer i arbejde eller i støttetbeskæftigelse 
gennem et fleksjob.

Hvis førtidspensionen ikke frakendes, men genvurderingen viser, at borgerens arbejdsevne kan udvikles, skal kommunen 
sikre en særlig indsats, som skal understøtte det.

Venstre vil afsætte 50 mio. kr. til at understøtte kommunernes genvurdering af førtidspensionister på ny ordning med et integrationspotentiale i de udsatte boligområder.

Det er en god forretning, hvis det lykkes at få flere førtidspensionister i arbejde. Gevinsten for det offentlige ved førtidspensionisters overgang til fuldtidsbeskæftigelse udgør i gennemsnit ca. 260.000 kr. pr. person.