Venstre kæmper for danske iværksættere med dette nye udspil.

Danmark skal have flere iværksættere

Danmark skal have flere iværksættere

Venstre har en ambition om, at Danmark skal være det bedste land i verden at starte og drive virksomhed i. Det skal være lettere, og mere attraktivt at blive selvstændig og iværksætter. 

Danmark har som udgangspunkt gode forudsætninger for at blive en succesfuld iværksætternation. Vi har et højt uddannelsesniveau, god infrastruktur, og velfungerende myndigheder. 

Alligevel ser vi, at der er alt for få iværksættere og selvstændige i Danmark, og at succesrige danske firmaer ofte må søge til udlandet, når de skal vokse sig store. Det er et problem.

Samtidig ved vi fra finanskrisen, at antallet af nystartede iværksættervirksomheder faldt markant (35 pct. lige efter krisen), og aldrig nåede samme niveau - særligt uden for de største byer.[i] Det skal vi undgå sker igen efter corona-krisen.

Derfor foreslår Venstre nu fire nye tiltag, der skal gøre det lettere og mere attraktivt at blive og være selvstændig og iværksætter i Danmark:

  1. Lavere kapitalkrav for stiftelse af en ny virksomhed.
  2. Det skal være lettere at spare op til at blive selvstændig.
  3. Lavere og mere ensartet skat på investeringer.
  4. Færre byrder og mindre bøvl skal gøre det lettere at starte og drive virksomhed.

LAVERE KAPITALKRAV FOR STIFTELSE AF EN 
NY VIRKSOMHED

Danmark er blandt de lande i Europa, som har det højeste krav til, hvor mange penge der skal til for at starte en ny virksomhed.[ii] Det gør det sværere for helt almindelige danskere at starte deres egen virksomhed.

Derfor foreslår Venstre, at vi sænker kapitalkravet for oprettelse af et anpartsselskab fra de nuværende 40.000 kroner til 8.000 kroner, svarende til niveauet i resten af EU.

Det skal sikre, at danske iværksættere ikke sættes bagud fra start, og at barriererne for at sætte handling bag danskernes mange gode idéer bliver mindre.

DET SKAL VÆRE LETTERE AT SPARE OP TIL AT 
BLIVE SELVSTÆNDIG

Venstre vil gøre det lettere og mere attraktivt at spare op, så det bliver lettere at tage springet til at blive iværksætter.

I langt de fleste tilfælde får stifteren af en ny virksomhed ingen eller meget lav løn i de første år, samtidig med at det ofte er forbundet med store investeringer at starte virksomheden. Det kan være svært for personer med flere års erhvervserfaring og personlige forpligtelser at klare en så stor lønnedgang.

Derfor foreslår Venstre, at:

  • Hæve grænsen for hvor stor en del af nettolønnen, der kan sættes ind på etablerings- og iværksætterkonti.
  • Indføre et ekstra fradrag for indskuddet på den type konti.
  • Gøre det muligt at indskyde dele af sin 
    privatopsparede pension på en iværksætterkonto uden ekstra beskatning.

LAVERE OG MERE ENSARTET SKAT PÅ 
INVESTERINGER

Danmark har en af verdens højeste beskatninger på investeringer og vi ligger helt i bund på internationale ranglister over skattekonkurrenceevnen. 

Det skader investeringer i de danske iværksættere, og betyder at de ofte kan være tvunget til at søge mod udlandet, når de skal vokse sig store. Det gør Danmark og danskerne fattigere.

Venstre var i 2014 sammen med SRSF-regeringen med til at nedsætte et erhvervsbeskatnings-udvalg, som skal komme med forslag til en mere neutral og symmetrisk indretning af bl.a. beskatningen af investeringer.

Venstre forslår at, udvalget skal færdiggøre sit arbejde senest ultimo 2021. Det skal komme med forslag, der øger tilskyndelsen til iværksætteri, et arbejdsliv som selvstændig og investeringer i Danmark - herunder en lavere og mere ensartet beskatning på investeringer, så vi kan gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder og iværksættere.

FÆRRE BYRDER OG MINDRE BØVL SKAL 
GØRE DET LETTERE AT STARTE OG DRIVE 
VIRKSOMHED

Byrder, bureaukrati og administrativt bøvl må ikke stå i vejen for danske virksomheder og iværksættere. Derfor havde Venstre et mål om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. sidst vi sad i regeringen, men den nuværende regering har desværre ikke fortsat arbejdet. Siden regeringsskiftet er byrderne på erhvervslivet steget.

Venstre ønsker, at der igen skal komme skub under arbejdet med at lette bøvl og byrder for virksomhederne, med et nyt mål om byrdelettelser for samlet minimum 3 mia. kr. når vi igen får regeringsansvaret.

Som en del af arbejdet med at lette byrderne foreslår Venstre, at der nedsættes en Task Force, som målrettet skal identificere benspænd for iværksættere og selvstændige i lovgivningen, eksempelvis i omfanget af dobbeltindberetninger og i muligheden for at bruge crowdfunding til at rejse kapital.

Task Forcen skal også se på, hvordan det kan sikres, 
at særligt mindre virksomheder og nye selvstændige lettere kan få adgang til en bankkonto.

Kilder:

[i] Danmarks Statistik: ”Iværksætteri i Danmark”, november 2018.

[ii] Dansk Iværksætterforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv m.fl.: ”Forslag til udvikling af dansk selskabsret”, maj 2020.

Vil du støtte op op om vores kamp for dansk iværksætteri?