udlændingepolitik

udenlandsk arbejdskraft

Venstre ønsker, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. Danske virksomheder skal have gode muligheder for at få nødvendig udenlandsk arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men de skal sikres de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Danmark. 

integrationspolitik

Den bedste integration begynder med at fastlægge vores forventninger til hinanden. Derfor skal der stilles høje krav til udlændinge – det gøres bl.a. ved at sikre en reel tilskyndelse til at tage et arbejde. Men arbejde er kun ét element i en god integration. Venstre vil stå fast på danske værdier og f.eks. klart sige fra overfor religiøs ekstremisme.

statsborgerskab

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de hertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog på et højt niveau, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende.

Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab..