udlændingepolitik

EN UDLÆNDINGEPOLITIK
PÅ TO BEN

Venstre står for en fast udlændingepolitik, som går på to ben. 
Venstre ønsker på den ene side, at vi som samfund tager hånd om de flygtninge, der kommer til Danmark og har et reelt behov for vores beskyttelse. Men vi insisterer samtidig på, at flygtninge skal vende hjem, når der er fred i deres hjemlande. Det forhindrer ikke, at vi stiller krav om, at flygtninge skal bidrage, mens de midlertidigt er en del af det danske samfund, men de skal samtidig rustes bedst muligt til at vende tilbage til deres hjemland.

Venstre ønsker på den anden side, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. Der er brug for udenlandsk arbejdskraft, så vi sikrer, at opsvinget ikke bare får flyvehøjde, men også flyvelængde. Danske virksomheder skal derfor have gode muligheder for at få den nødvendige udenlandske arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men de skal sikres de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Danmark. 

DANSKE VÆRDIER SKAL RESPEKTERES

Det er vigtigt for Venstre, at udlændinge, der opholder sig i Danmark, respekterer danske værdier. Det betyder også, at vi klart siger fra over for religiøs ekstremisme og ønsker at sætte hårdt ind over for personer, der prædiker had mod Danmark og dermed truer den offentlige orden.

På samme måde ønsker Venstre, at parallelsamfund skal bekæmpes. Danmark er et lille land, og det er vigtigt for sammenhængskræften, at der ikke opstår parallelsamfund, hvor der hersker en helt anden retsorden, og hvor man undslår sig for at tage del i det øvrige samfund. 

statsborgerskab

Udlændingepolitik

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de dertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog på et højt niveau, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende. Herudover er det vigtigt for Venstre, at udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, respekterer grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, hvorfor de skal skrive under på at ville overholde grundloven. 
Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.