Her kan du læse om Venstres udlændingepolitik

Udlændingepolitik

En stram og konsekvent udlændingepolitik

Venstre ønsker, at vi som samfund tager hånd om de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der kommer til Danmark og har et reelt behov for vores beskyttelse. Men vi siger også, at flygtninge som udgangspunkt skal vende hjem, når der er fred og sikkert i deres hjemlande. 

Det er og har aldrig været meningen, at flygtninge i Danmark skal opnå permanent opholdstilladelse og blive i Danmark for evigt. 

Vi skal samtidig stille krav om integration på arbejdsmarkedet. Flygtninge skal bidrage, så længe de er en del af det danske samfund, og samtidig skal de rustes bedst muligt til at vende tilbage til deres hjemland.

Men vi ønsker også, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. 

Der er brug for kvalificeret international arbejdskraft, så vi sikrer, at det økonomiske opsving ikke bare får flyvehøjde, men også flyvelængde. Danske virksomheder skal have gode muligheder for at få den nødvendige kvalificerede international arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men samtidig er det vigtigt, at vi sikrer medarbejderne løn- og arbejdsvilkår, så det stemmer overes med de regler, som gælder i Danmark. 

Venstre har i regeringsgrundlaget sikret at virksomhederne får adgang til den kvalificerede internationale arbejdskraft, som de har brug for.

Danske værdier skal respekteres

Det er vigtigt for Venstre, at udlændinge, der opholder sig i Danmark, respekterer danske værdier. 
Det betyder bl.a., at vi klart siger fra over for religiøs ekstremisme og sætter hårdt ind over for personer, der prædiker had mod Danmark og dermed truer den offentlige orden.

På samme måde ønsker Venstre, at parallelsamfund skal bekæmpes. Der er huller i Danmarkskortet med områder, hvor et flertal af udlændinge lever adskilt fra os andre, og hvor mange års indsats for integration i det danske samfund og på arbejdsmarkedet har slået fejl. Vi ser desværre stadig undertrykkelse af kvinder i nogle etniske miljøer. Det må og skal vi gøre op med. Venstre foreslår derfor, at hvis en mand udøver social kontrol, og dermed afholder sin hustru fra at arbejde, skal han trækkes i sociale ydelser. Læs mere om vores forslag her.

Danmark er et lille land, og det er vigtigt for sammenhængskraften, at der ikke opstår parallelsamfund, hvor der hersker en anden retsorden, hvor man ikke vil tage del i det øvrige samfund og lever efter nogle værdier, som ikke er forenelige med de danske.

Stram udlændingepolitik = lave ydelser

De lave ydelser er en hjørnesten i Venstres udlændingepolitik. Derfor indførte vi en integrationsydelse, et kontanthjælpsloft og en 225-timersregel. Det er helt afgørende, at vi holder fast i de lave ydelser.

Med de lave ydelser sikrer vi, at Danmark ikke er en attraktiv asyldestination. Det betyder færre asylansøgere og dermed flere penge til velfærd og den grønne omstilling.

Samtidig tilskynder de lave ydelser indvandrere og flygtninge til at tage et arbejde, fordi det bedre kan betale sig. Det er en god ting. Både for integrationen af den enkelte og for Danmark som samfund.

Vi bliver nødt til at fastholde ydelserne på et lavt niveau, så vi fortsat har styr på tilstrømningen, og så flere ikke-vestlige indvandrere kommer i arbejde.

Derudover er det er enormt vigtigt, at vi stiller krav til de udlændinge, der kommer til Danmark. Der er for mange indvandrere og flygtninge, der ikke bidrager til fællesskabet. Derfor vil vi indføre en arbejdspligt for flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med et integrationspotentiale. Det går simpelthen ikke, at dem, der kan bidrage, ikke gør det. Enten finder man selv et arbejde eller tager en uddannelse. Ellers bliver man sat i et nyttejob. Og ydelsen skal gøres afhængig af, hvor meget man deltager og arbejder. 

Læs mere om Venstres udlændingepolitik i vores udspil ”Flere indvandrere og flygtninge skal bidrage til fællesskabet” her.

Venstres udlændingepolitik vil sikre en bedre grænsekontrol.

Grænsekontrol

Venstre er varme tilhængere af den fri bevægelighed i EU. Den er en hjørnesten i EU-samarbejdet, som vi skal værne om. Samtidig er den fri bevægelighed en forudsætning for erhvervslivet og udviklingen i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland.

Men vi ønsker samtidig at kunne sætte stærkere ind over for grænseoverskridende kriminalitet og den alvorlige terrortrussel mod Danmark. Det er afgørende at sikre den rette balance, hvor der er tryghed og kontrol med trafikken ind og ud af Danmark, samtidig med at erhvervslivet, pendlere og borgere påvirkes mindst muligt.

I perioder er der lange ventetider ved den dansk-tyske grænse, hvilket går udover de mange pendlere, der hver dag krydser grænsen for at tage på arbejde.

Derfor foreslår Venstre, at der i en periode udbygges et ekstra spor ved de grænseovergange, hvor der er behov for det. Det skal på kort sigte hjælpe med at aflaste pendlerne. På længere sigt ønsker vi en mere intelligent kontrol, så det bliver lettere at være pendler, turist eller erhvervsdrivende – men mere besværligt at være kriminel.

Det vil vi sikre ved at investere i ny teknologi, som kan sikre en mere intelligent grænsekontrol. På den måde vil vi kunne gøre en stor del af den traditionelle personkontrol overflødig.

Læs mere om Venstres udlændingepolitik:

Venstres udlændingepolitik vil sikre, at flere indvandrere og flygtninge bidrager til fællesskabet.
Udlændingepolitik

Flere indvandrere og flygtninge skal bidrage til fællesskabet

Læs vores udspil her