Her kan du læse om Venstres udlændingepolitik

udlændingepolitik

En stram og konsekvent udlændingepolitik

Venstre ønsker, at vi som samfund tager hånd om de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der kommer til Danmark og har et reelt behov for vores beskyttelse. Men vi siger også, at flygtninge som udgangspunkt skal vende hjem, når der er fred og sikkert i deres hjemlande. 

Det er og har aldrig være meningen, at flygtninge i Danmark skal opnå permanent opholdstilladelse og blive i Danmark for evigt. 

Vores politik forhindrer ikke, at vi stiller krav om integration på arbejdsmarkedet. Flygtninge skal bidrage, så længe de er en del af det danske samfund, og samtidig skal de rustes bedst muligt til at vende tilbage til deres hjemland.

Men vi ønsker også, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. 

Der er brug for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, så vi sikrer, at det økonomiske opsving ikke bare får flyvehøjde, men også flyvelængde. 

Danske virksomheder skal have gode muligheder for at få den nødvendige kvalificerede udenlandske arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men samtidig er det vigtigt, at vi sikrer medarbejderne løn- og arbejdsvilkår, så det stemmer overes med de regler, som gælder i Danmark.

 

Jakob Ellemann-Jensen, Morten Dahlin og Mads Fuglede præsenterer Venstres udlændingepolitik.


Danske værdier skal respekteres

Det er vigtigt for Venstre, at udlændinge, der opholder sig i Danmark, respekterer danske værdier. Det betyder bl.a., at vi klart siger fra over for religiøs ekstremisme og sætter hårdt ind over for personer, der prædiker had mod Danmark og dermed truer den offentlige orden.

På samme måde ønsker Venstre, at parallelsamfund skal bekæmpes. Der er huller i Danmarkskortet med områder, hvor et flertal af udlændinge lever adskilt fra os andre, og hvor mange års indsats for integration i det danske samfund og på arbejdsmarkedet har slået fejl. 

Danmark er et lille land, og det er vigtigt for sammenhængskraften, at der ikke opstår parallelsamfund, hvor der hersker en anden retsorden, og hvor man ikke vil tage del i det øvrige samfund.

 

Venstre præsenterer udspil som led i stram udlændingepolitik.


Stram udlændingepolitik = lave ydelser

De lave ydelser er en hjørnesten i Venstres udlændingepolitik. Derfor har vi indført en integrationsydelse, et kontanthjælpsloft og en 225-timersregel. Det er helt afgørende, at vi holder fast i de lave ydelser.

Med de lave ydelser sikrer vi, at Danmark ikke er en attraktiv asyldestination. Det betyder færre asylansøgere og dermed flere penge til velfærd.

Samtidig tilskynder de lave ydelser indvandrere og flygtninge til at tage et arbejde, fordi det bedre kan betale sig. Det er en god ting. Både for integrationen af den enkelte, og for Danmark som samfund.

Derfor er vi i Venstre også bekymrede for de konsekvenser, det vil få, at den socialdemokratiske regering har hævet ydelserne til arbejdsløse udlændinge.

Vi skal fastholde integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet på et lavt niveau, så vi fortsat har styr på tilstrømningen, og så flere ikke-vestlige indvandrere kommer i arbejde.

Venstres udlændingepolitik vil sikre en bedre grænsekontrol.


Grænsekontrol

Venstre er varme tilhængere af den fri bevægelighed i EU. Den er en hjørnesten i EU-samarbejdet, som vi skal værne om. 

Men vi ønsker samtidig at kunne sætte stærkere ind over for grænseoverskridende kriminalitet og den alvorlige terrortrussel mod Danmark. 

Derfor vil Venstre reformere Schengen-samarbejdet. Så vi får bedre og mere fleksible regler for, hvornår og hvordan vi kan etablere grænsekontrol ind og ud af landet.

Og samtidig ønsker vi en mere intelligent kontrol, så det bliver lettere at være pendler, turist eller erhvervsdrivende – men mere besværligt at være kriminel. 

Det vil vi sikre ved at investere i ny teknologi, som kan sikre en mere intelligent grænsekontrol. På den måde vil vi på sigt kunne gøre en stor del af den traditionelle personkontrol overflødig.

 

Læs mere om Venstres udlændingepolitik:

Venstres udlændingepolitik vil sikre, at flere indvandrere og flygtninge bidrager til fællesskabet.
Udlændingepolitik

Flere indvandrere og flygtninge skal bidrage til fællesskabet

Læs vores udspil her