Venstres uddannelsespolitik vil sikre, at flere unge får en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet.

Uddannelsespolitik

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE MED PERSPEKTIV

Flere unge skal have en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Derfor skal kvaliteten på de videregående uddannelser styrkes, fleksibiliteten skal øges, og samspillet mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes.

Uddannelse skal tænkes ind i hele livet, så danskerne kan blive dygtigere gennem hele livet. Der skal være gode muligheder for at holde pause fra studierne og arbejde mellem sin bachelor- og kandidatuddannelse. 

Der skal være en bedre sammenhæng mellem de uddannelser, der udbydes, og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Det er afgørende, at der udbydes videregående uddannelser i hele Danmark, så udbuddet af uddannelser ikke alene koncentreres i de største byer – og så vi får et Danmark i bedre uddannelsesbalance.

Vi skal bevæge os hen imod et uddannelsessystem, der giver mulighed for livslang læring. Videre- og efteruddannelse er vigtigt, så danskerne hele tiden har de stærkeste kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

Venstres uddannelsespolitik vil sikre en bedre sammenhæng mellem uddannelsesudbud og arbejdsmarkedets behov.

Fremtidens forskning

Forskning giver os ny viden og er en væsentlig drivkraft for udviklingen af vores samfund. Grundforskningen og anvendelsesorienteret forskning skal prioriteres, så vi får ny og brugbar viden til gavn for både borgere og virksomheder.

Forskning af høj kvalitet er en vigtig forudsætning for, at erhvervslivet kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser og dermed sikre videnstunge arbejdspladser i Danmark.

Danmark skal investere mindst 1 pct. af BNP i offentligt finansieret forskning. De økonomiske midler skal prioriteres, så de understøtter danske styrkepositioner og erhvervslivets behov. Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite, både hvad angår forskning og undervisning. Danske forskningsmiljøer skal være i absolut topklasse inden for udvalgte styrkepositioner og områder. Samtidig skal der være et tæt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

Venstre ønsker at prioritere den grønne forskning, så vi kan håndtere de klimaudfordringer, som Danmark og verden står overfor. Danske virksomheder er globale spillere i kampen mod klimaforandringerne, og det er derfor vigtigt, at Danmark har et stærkt grønt forskningsmiljø til at understøtte de danske virksomheder.

Enig med vores uddannelses- og forskningspolitik?