Venstres uddannelsespolitik vil sikre, at flere unge får en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet.

Uddannelsespolitik

Videregående uddannelse

Flere unge skal have en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Derfor skal kvaliteten på de videregående uddannelser styrkes, fleksibiliteten skal øges, og samspillet mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes.

Det kan både være hårdt og givende at være studerende. Samtidig mistrives alt for mange unge mennesker desværre i uddannelsessystemet. Venstre ønsker et opgør med ”perfekthedskultur”, så vi kan gøre dagligdagen lettere for unge mennesker.

Uddannelse skal tænkes ind i hele livet, så danskerne kan blive dygtigere gennem hele livet. Der skal være gode muligheder for at holde pause fra studierne og arbejde mellem sin bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden har Venstre foreslået, at der skal være flere veje ind i uddannelse, sådan at f.eks. en håndværker bedre skal kunne bruge sin erhvervserfaring til at videreuddanne sig til f.eks. ingeniør.

Danmark har brug for stærke uddannelser. Både indenfor f.eks. teknologifagene og IT og de fagprofessionelle som f.eks. lærere og pædagoger. Venstre ønsker, at det i endnu højere grad er attraktivt at uddanne sig.

Der skal være en bedre sammenhæng mellem de uddannelser, der udbydes, og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. 
Det er afgørende, at der udbydes videregående uddannelser i hele Danmark, så udbuddet af uddannelser ikke alene koncentreres i de største byer – og så vi får et Danmark i bedre uddannelsesbalance. Derfor er Venstre også med i den politiske aftale om at oprette nye uddannelser uden for de største universitetsbyer.

Venstre har tidligere præsenteret et udspil om bedre uddannelsesbalance i Danmark. Læs udspillet her.

Venstre ønsker at investere i uddannelse, og skabe mere fleksible uddannelsesveje. Der skal skabes en bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked, og en række uddannelser skal gøres mere attraktive. Det skal der, fordi Danmark har brug for kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, til at skabe vækst og til at opretholde vores høje velfærdsniveau.

SVM-regeringen har vist vejen med "Forberedt på fremtiden - en sammenhængende reformkurs"

Læs Venstres udspil fra før valget 2022, her.

Venstres uddannelsespolitik vil sikre en bedre sammenhæng mellem uddannelsesudbud og arbejdsmarkedets behov.

Fremtidens forskning

Forskning giver os ny viden og er en væsentlig drivkraft for udviklingen af vores samfund. Grundforskningen og anvendelsesorienteret forskning skal prioriteres, så vi får ny og brugbar viden til gavn for både borgere og virksomheder.

Forskning af høj kvalitet er en vigtig forudsætning for, at erhvervslivet kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser og dermed sikre videnstunge arbejdspladser i Danmark.

Danmark skal fortsat investere mindst 1 pct. af BNP i offentligt finansieret forskning. 
De økonomiske midler skal prioriteres, så de understøtter danske styrkepositioner og erhvervslivets behov. 

Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite, både hvad angår forskning og undervisning. Danske forskningsmiljøer skal være i absolut topklasse inden for udvalgte styrkepositioner og områder. Samtidig skal der være et tæt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

Venstre har foreslået, at 2/3-dele af stigningen i nye forskningsmidler skal prioriteres til grøn forskning. Venstre ønsker at prioritere den grønne forskning, så vi kan håndtere de klimaudfordringer, som Danmark og verden står overfor. 
Danske virksomheder er globale spillere i kampen mod klimaforandringerne, og det er derfor vigtigt, at Danmark har et stærkt grønt forskningsmiljø til at understøtte de danske virksomheder.

Enig med vores uddannelses- og forskningspolitik?

Bliv medlem af Venstre her