Social tryghed er omdrejningspunktet for Venstres socialpolitik.

Venstres socialpolitik

Social tryghed

Social tryghed er omdrejningspunktet for Venstres socialpolitik. Forudsætningen for social tryghed er, at enhver, der kan forsørge sig selv, gør det. Til gengæld har vi et medansvar for de mennesker i vort samfund, der ikke kan klare sig selv, og vi har pligt til at yde ordentlig hjælp.

De stærke og raske har et ansvar for at støtte de svage og de syge. Det indebærer, at de stærke og de raske skal opmuntres til at gøre en indsats på arbejdsmarkedet i så lang tid som muligt. En god socialpolitik er kendetegnet ved, at de svageste i samfundet får hjælp. Socialpolitikken er et meget vigtigt område i det danske velfærdssamfund.

Medansvaret for de svageste skal kendetegnes ved, at vi skal yde hjælpen i respekt for det enkelte menneskes integritet, men også at hjælpen skal være udformet sådan, at modtageren føler et personligt ansvar for og har tilskyndelse til selv at bringe sig ud af sin sociale situation.

De mennesker, som ikke kan forsørge sig selv gennem arbejde, skal sikres en rimelig levefod. Den sociale indsats skal navnlig komme de særligt udsatte grupper til gode.

Venstres socialpolitik vil sikre, at alle kan udnytte deres ressourcer og deres evner maksimalt. Vi fremmer social tryghed bedst ved at give alle mulighed for at få en uddannelse og et arbejde. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at hjælpe mennesker til et aktivt arbejdsliv. Ingen skal på forhånd opgives eller parkeres på passiv forsørgelse på kanten af samfundet. For en sådan laden stå til fører uvilkårligt til skel i samfundet.

Narkomaners forhold

Venstre mener, at et velfærdssamfund skal kendes på de forhold, det byder sine allersvageste borgere. Det gælder for eksempel stofmisbrugere, hjemløse, prostituerede og i det hele taget mennesker, der lever på randen af det etablerede samfund. For Venstre er alle borgere ligeværdige og har krav på respekt fra andre borgere og fra det offentlige.

Venstre mener, at stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling, skal have hurtige og effektive tilbud. Derfor har vi indført behandlingsgaranti for stofmisbrugere samt frit valg mellem godkendte private og offentlige behandlingstilbud.

Hvad er socialpolitik i Venstre? Få svaret her.

Handicappolitik

Venstre ønsker lige muligheder for alle – uanset køn, alder, handicap, religion mv. Vi ønsker et mangfoldigt samfund, hvor der er plads til at være den, man er, og et samfund, hvor man kan bidrage med sine evner og kompetencer. 

Derfor skal handicappede ikke diskrimineres. Indirekte og direkte forskelsbehandling af handicappede er og bliver forkert.

Venstre ønsker, at flere mennesker med handicap bliver en del af fællesskabet. Flere skal i uddannelse og i beskæftigelse. Det vil gøre en stor forskel for den enkelte og for samfundet. En bedre livssituation for udsatte og mennesker med handicap er ikke kun et ærinde for Venstres socialpolitik, men også for uddannelses-, beskæftigelses- og sundhedspolitikken.

Hvornår skal man kunne stemme?

Venstre mener, at den nuværende valgretsalder på 18 år er passende.

Venstre mener, at den nuværende valgretsalder på 18 år er passende.