Hvad er ligestilling for Venstre? Læs om vores ligestillingspolitik her.

Hvad er ligestilling 
for Venstre?

Lige rettigheder for alle

Venstre ønsker lige muligheder for alle - uanset køn. Vi ønsker et mangfoldigt samfund, hvor der er plads til at være den, man er. Vi ønsker et samfund, hvor man kan bidrage med sine evner og kompetencer.

Hvad er ligestilling? For Venstre handler ligestilling i Danmark grundlæggende om, at alle skal have lige muligheder for at gøre det, de ønsker. En ligestilling, der skal måles på frivillighed - ikke resultatlighed. Venstre ser gerne, at der kommer flere kvinder i bestyrelseslokalerne, og at der kommer flere kvinder i traditionelle mandefag – så længe denne udvikling er frivillig. 
Venstre arbejder for ligestilling mellem mænd og kvinder gennem lige muligheder for alle.

Venstre tror på, at mennesker bedst selv kan træffe de valg, der berører deres liv, og vi ønsker derfor ikke gennem lovgivning at tvinge resultatlighed igennem. Kønskvotering på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet er ikke den rette vej at gå. Ansøgere og medarbejdere skal vurderes ud fra deres faglige kompetencer, ikke deres køn.

Venstres ligestillingspolitik vil sikre lige rettigheder for alle.