Hvad er ligestilling for Venstre? Læs om vores ligestillingspolitik her.

Hvad er ligestilling 
for Venstre?

Lige rettigheder for alle

Venstre kæmper for et mangfoldigt samfund, hvor der er frihed til forskellighed. For os handler ligestilling om lige muligheder og om at kunne være sig selv og leve sit liv uden frygt for forskelsbehandling, diskrimination og vold. Forskellighed er ikke en byrde, men en berigende styrke.

Det betyder, at vi ønsker lige rettigheder og muligheder for alle - uanset køn, seksuel orientering og kønsidentitet. Vi ønsker et samfund, hvor der er plads til at være sig selv, og man kan bidrage med sine evner og kompetencer. For Venstre handler ligestilling i Danmark grundlæggende om, at alle skal have lige muligheder for at udfolde sit potentiale og leve sit liv, som man ønsker. Venstre arbejder for at skabe lige muligheder - også når det er kultur, normer og stereotype opfattelser, der spænder ben for den enkelte.

For Venstre handler ligestilling ikke om, at alle skal opnå de samme resultater. Ligestilling handler om at sikre lige muligheder og lige rettigheder. Køn, seksuel orientering og kønsidentitet må aldrig blive en faktor, der påvirker menneskers muligheder for at udfolde sit fulde potentiale. I Venstre er vi derfor dedikerede til at skabe de rammer, der sikrer, at alle har mulighed for at træffe deres egne valg, forfølge egne ambitioner og leve sit liv, som man ønsker.

Venstres ligestillingspolitik vil sikre lige rettigheder for alle.