Venstres kulturpolitik vil sikre kvalitet og bredde i dansk kultur.

Hvad er kulturpolitik 
i Venstre?

Dansk kultur

Venstre er over 150 år gammelt og har rødder i højskolebevægelsen og oplysningstankerne. Vi ønsker at sætte kreativiteten, opfindsomheden og virketrangen fri. Venstre ønsker ikke, at staten skal dirigere kulturen. Og vi har respekt for, at dansk kultur er rodfæstet i sproget, folkekirken og vores institutioner, men samtidig altid er i udvikling.

Vi ved, at dansk kultur igennem hele historien har udviklet sig med input fra omverdenen. Vi danskere har sat vores eget præg på kulturen.

Venstres kulturpolitik handler i sin essens om at skabe gode rammer for, at dansk kultur kan udvikle sig og nå ud til så mange mennesker som muligt. Det betyder, at vi skal fjerne bureaukratiske barrierer, f.eks. for frivillige foreninger, og vi skal investere i kulturen. Af samme grund har Venstre i de seneste års finanslovsprioriteter foreslået nye investeringer i dansk kulturliv for mere end 150 mio. kr. årligt.

Venstres kulturpolitik vil sikre frihed til forskellighed.

Kvalitet og bredde i dansk kultur

Den liberale kulturpolitik har udviklet sig – og skal fortsat udvikle sig – nedefra gennem andelsbevægelsen, højskolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget mere. Det vil sikre en fortsat stærk dansk kultur.

Der skal være frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal sikres af både offentlige og private bidrag.

Den liberale kulturpolitik udspringer altid af en bæredygtig kulturel fødekæde. Det giver kulturlivet et rekrutteringsgrundlag af udøvere, som har potentialet til at bidrage til dansk kultur og kulturlivets mangfoldighed. Derved vil Danmark få et alsidigt kulturliv, der giver de bedste betingelser for, at en kunstner eller idrætsudøver kan professionalisere sig og nå det højeste niveau, inden for sit felt og derved bidrage med dansk kultur og kvalitet i verdensklasse.

Der skal være gode muligheder for et frit og aktivt kulturliv i de nære medmenneskelige fællesskaber. Derved styrker vi mangfoldigheden i dansk kunst og kultur.

Enig med vores kulturpolitik?