kulturpolitik

kvalitet og bredde
i kulturpolitikken

Den liberale kulturpolitik har og skal fortsat udvikle sig nedefra gennem andelsbevægelsen, højskolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget mere.

Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal sikres bl.a. af det offentlige.

Den liberale kulturpolitik udspringer altid af en bæredygtig kulturel fødekæde. Det giver kulturlivet et rekrutteringsgrundlag af udøvere, som har potentialet til at bidrage til kulturlivets mangfoldighed med frembringelser af høj kvalitet. Derved vil Danmark få et alsidigt kulturliv, der giver de bedste betingelser for, at en udøver kan professionalisere sine frembringelser til det højeste niveau inden for sit felt og derved sikre kvalitet i verdensklasse.

Der skal være gode muligheder for et frit og aktivt kulturliv i de nære medmenneskelige fællesskaber. Derved styrker vi mangfoldigheden i dansk kunst og kulturliv.

dansk kultur

Venstre mener, at der skal være frihed til forskellighed. I det åbne og frie møde med fremmede kulturer bør vi være bevidste om, at vor verden udgår fra Danmark og det danske. I det liberale kultursyn er vore historiske og folkelige rødder afgørende.  

Men kultur er også med til at forme det folkelige fællesskab. For stadig at udvikle såvel det enkelte menneskes som den nationale identitet er det nødvendigt at frembringe værker, som både provokerer til nytænkning og står som nationale symboler, der kan binde generationers historie sammen.

Licens

Med en ny medieaftale bliver licensen i perioden 2019-2022 gradvist omlagt fra licens til skat. Vi slanker DR, gør det billigere at være dansker og sætter ind mod sortseere. 

ophavsrettigheder og pirateri

Den private ejendomsret har altid været helt grundlæggende for Venstre. Uden den private ejendomsret findes der intet incitament til at investere eller udvikle. Det gælder også inden for musik- og filmbranchen.

Den intellektuelle ejendomsret er en væsentlig del af beskyttelsen af den almindelige private ejendomsret. Hvis der ikke sker en betaling for musik, film, computerspil og programmer, som danskerne downloader og bruger, undermineres økonomien bag og muligheden for udviklingen af flere programmer eller mere kulturelt indhold. Man kan dog forudse, at problemet med piratkopiering bliver mindre i takt med nye internetbaserede tjenesters fremkomst, hvor det bliver lettere og billigere for forbrugerne at streame rettighedsbelagt indhold.

Venstre ønsker en fortsat håndhævelse af den intellektuelle ejendomsret, men det skal selvfølgelig ske i den rette balance med f.eks. retten til ytringsfrihed og beskyttelse af privatlivets fred.