Venstres iværksætteripolitik

Kilden til fornyelse er iværksætterne. Det gælder dem, der starter nye virksomheder, og dem, der sætter nye ideer i gang med udgangspunkt i de eksisterende. Vi har brug for iværksættere til at udtænke fremtidens løsninger og skabe fremtidens store danske arbejdspladser. Iværksættere og vækstvirksomheder skaber fremgang og beskæftigelse.

Derfor har det stor betydning, at der er gode vilkår for at blive selvstændig og iværksætter. Selvstændighedskulturen er helt afgørende i et frit samfund. Selvstændighedskultur udspringer af lysten, evnen, viljen og muligheden for selv at sætte ting i sving og til at klare sig uden hjælp og støtte fra det offentlige.

Hvis vi skaber et folk, der er afhængigt af statstilskud, undergraver vi frihed og folkestyre. 
Lovgivningen skal være indrettet, så den så lidt som muligt hindrer privat initiativ og selvstændighed. 
Der skal tænkes nye løsninger, og dele af den eksisterende regulering trænger til modernisering.

Venstre har en ambition om, at Danmark skal være det bedste land at starte og drive virksomhed i. 
Det skal være lettere og mere attraktivt at blive selvstændig. Vi skal oparbejde en stærkere iværksætterkultur.

Vi skal sørge for, at iværksættere og vækstvirksomheder har de rigtige rammer for at vokse og blive fremtidens nye store danske arbejdspladser. Det kræver, at det bliver lettere for virksomhederne at tiltrække den tilstrækkelige kapital og de rigtige kompetencer, og det kræver, at reguleringen i Danmark understøtter, frem for begrænser, mulighederne for at starte og drive virksomhed.

Venstre har lanceret en Iværksætterstrategi med 23 konkrete forslag. Læs mere her.