Venstres energipolitik og forsyningspolitik

Mere grøn energi og hurtigere udfasning af russisk gas

Danmarks energiforsyning skal være grøn. Det er helt afgørende, når vi skal løse klimaudfordringen og sikre en grøn omstilling af samfundet.

Med Putins invasion af Ukraine har vores energiforsyning imidlertid fået endnu en dimension, hvor energi- og forsyningspolitik nu også er blevet sikkerhedspolitik. Det er derfor helt afgørende, at vi bliver uafhængige af russisk energi og i stedet hurtigst muligt omstiller os til grønne energikilder. Det er både afgørende for klimaet og for vores sikkerhed.

Venstre vil derfor fortsat arbejde for, at Danmarks energiforsyning bliver grøn og vedvarende. 
Det vil både hjælpe os med at indfri målet om at nedbringe Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030, og det det vil gøre os hurtigere uafhængige af Putins energi.

Derfor har Venstre også været med til at sikre en markant udbygning af vedvarende energi, så vi endnu hurtigere kan få mere billig, grøn energi.

Men vi er langt fra i mål, og vi skal være endnu mere ambitiøse. Venstre vil fortsat kæmpe for at sikre mere grøn energi, og en hurtigere uafhængighed af russisk gas. Det er vigtigt for vores klima og for vores sikkerhed.

Læs mere om Venstres klimapolitik her.

Læs mere om Venstres mærkesag ”Danmark skal gå forrest i klimakampen” her.

Se også Venstres politik for natur og miljø.

Bliv klogere på Venstres politik for fødevarer-, landbrug- og fiskeri.

Her kan du læse om Venstres energipolitik og klimapolitik.

Venstre har banket elafgiften i bund

Venstre har sikret en ambitiøs og ansvarlig aftale om vinterhjælp i 2022 for danskerne og vores virksomheder i en tid, hvor vi alle mærker de dyre tider.

Venstre har længe været bannerfører for, at elafgiften skulle bankes helt i bund i seks måneder. Nu sker det i det første halvår af 2023, og det kommer til at gøre en reel forskel på elregningen. Det gavner alle danskere. På toppen af det, så har sikret reelle besparelser på eltarifferne, hvilket især kommer virksomhederne til gode.

Læs mere om, at Venstre har banket elafgiften helt i bund.

Også naturgasafgiften skal bankes i bund

Venstre vil også banke afgiften på naturgas helt i bund, ligesom vi har gjort det med elafgiften. 
Det vil komme de flere end 400.000 danske husstande med gasfyr til gode, og det vil hjælpe de virksomheder, der varmer op med gas.

Det skal ske hurtigt, så de særligt hårdt ramte danskere kan mærke det. Derfor vil vi allerede fra 1. januar 2023 og et halvt år frem nedsætte afgiften på naturgas med 95 procent. 
En familie i et almindeligt parcelhus kan med forslaget skære 3.000 kr. af deres gasregning. Det er noget, der vil kunne mærkes i de hårdt prøvede husholdningsbudgetter. 

Læs mere om, at Venstre vil banke naturgasafgiften helt i bund.

En grøn håndsrækning til boligejerne

Venstre vil afsætte 8,5 mia. kr. til en grøn håndsrækning til de danske boligejere frem mod 2030. 
Vi vil hjælpe danskerne med at energi- og klimaforbedre deres boliger. Det skal selvfølgelig bidrage til, at vi kan indfri målet om at blive klimaneutrale i senest 2050. Men det skal også mindske danskernes energiregninger. Vi kommer til at præsentere flere forslag, som vil skubbe på den grønne omstilling.

Konkret foreslår vi at øge afkoblingspuljen markant, så alle de husejere, der i dag er på gasnettet, kan få dækket udgifterne til at afkoble sig over de kommende år og overgå til en billigere, grøn varmekilde.

Venstre vil også genindføre det grønne håndværkerfradrag, der giver danskerne flere muligheder for at gøre deres boliger mere klimavenlige. Det grønne håndværkerfradrag har været benyttet af mange danskere - særligt dem med gennemsnitlige indkomster.

Læs Venstres udspil En grøn håndsrækning til boligejere.