Venstres energipolitik og forsyningspolitik

Mere grøn energi og hurtigere udfasning af russisk gas

Danmarks energiforsyning skal være grøn. Det er helt afgørende, når vi skal løse klimaudfordringen og sikre en grøn omstilling af samfundet.

Med Putins invasion af Ukraine har vores energiforsyning imidlertid fået endnu en dimension, hvor energi- og forsyningspolitik nu også er blevet sikkerhedspolitik. Det er derfor helt afgørende, at vi bliver uafhængige af russisk energi og i stedet hurtigst muligt omstiller os til grønne energikilder. Det er både afgørende for klimaet og for vores sikkerhed.

Venstre vil derfor fortsat arbejde for, at Danmarks energiforsyning bliver grøn og vedvarende. Det vil både hjælpe os med at indfri målet om at nedbringe Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030, og det det vil gøre os hurtigere uafhængige af Putins energi.

Derfor har Venstre også været med til at sikre en markant udbygning af vedvarende energi, så vi endnu hurtigere kan få mere billig grøn energi.

Men vi er langt fra i mål, og vi skal være endnu mere ambitiøse. Venstre vil fortsat kæmpe for at sikre mere grøn energi og en hurtigere uafhængighed af russisk gas. Det er vigtigt for vores klima og for vores sikkerhed.

Læs mere om Venstres klimapolitik her.

Læs mere om Venstres mærkesag ”Danmark skal gå forrest i klimakampen” her.

Se også Venstres politik for natur og miljø.

Bliv klogere på Venstres politik for fødevarer-, landbrug- og fiskeri.

Her kan du læse om Venstres energipolitik og klimapolitik.

Enig med Venstres energipolitik og forsyningspolitik?