Energi- og klimapolitik

GRØN energi og bæredygtighed

Venstre tager klimaforandringerne meget seriøst. Vores langsigtede mål er, at vi skal være uafhængige af olie og kul.

Med energiaftalen fra juni 2018, som blev indgået med alle Folketingets partier, har vi sikret, at Danmarks grønne førerposition fastholdes. Der investeres massivt i den grønne omstilling og vedvarende energi, og aftalen baner vejen for 55 pct. grøn energi i 2030. Det betyder, at hele Danmarks elforbrug kan dækkes af grøn strøm i 2030. Vi fastholder tempoet i den grønne omstilling med bl.a. tre nye havvindmølleparker og udbud af vedvarende energi for 4,2 mia. kr. Vi sikrer på den måde etableringen af bl.a. flere solceller og flere vindmøller, så vi kan bevare og udbygge den grønne førerposition.

De danske husholdninger har EU’s højeste afgifter på el. Og med den nye energiaftale har vi sikret, at det bliver både billigere og grønnere at være dansker ved at nedsætte elafgifterne, modernisere varmesektoren og udfase kul af elproduktionen inden 2030. Det skal blandt andet være med til at sikre, at vi udnytter den grønne strøm bedre, der er produceret af eksempelvis solenergi og vindenergi. Alt sammen med det mål at skabe en endnu grønnere fremtid.

Klimaforandringerne er globale

Det stopper dog ikke klimaforandringerne, at kun Danmark omstiller sig. Derfor skal Danmark igennem internationale partnerskaber skubbe på den grønne omstilling over hele verden. En mere bæredygtig verden kræver, at hele verden tager ansvar for, at der bygges mere vedvarende energi eksempelvis i form af flere solceller og mere vindenergi. Og det kræver, at vi i høj grad omstiller vores transportsektor, så vi får flere elbiler og flere hybridbiler på vejene.

Danmark går med ambitiøse mål forrest i den grønne omstilling og skubber på for en grønnere verden.

ENERGIBESPARELSE

Danmark står i en unik situation. Siden oliekriserne i 1970’erne har vi formået at blive stadigt rigere, uden at det har medført stigende energiforbrug. Det skyldes, at vi har fokuseret på energibesparelser og på mere effektiv anvendelse af energien. Det skal vi fortsat gøre.

Ny klimalov