Venstres energipolitik og klimapolitik

Grøn energi og bæredygtighed

Klimaforandringerne påvirker os allerede, og hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en klimalov, hvor vi sætter et mål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Det langsigtede mål er, at Danmark skal være helt klimaneutral i senest 2050. For at nå det mål skal vi lave en omfattende omstilling af vores samfund.

Derfor arbejder Venstre for mere grøn energi og transport, en klimavenlig omstilling af landbruget og en grønnere bygningsmasse.

Vi skal dog sikre, at omstillingen sker på en ordentlig måde. Det er nemlig ikke lige meget, hvordan vi griber det an. Venstre vil en markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi giver vores virksomheder gode rammer for at udvikle sig.

Når venstrefløjen taler om den grønne omstilling, bliver dansk erhvervsliv fremstillet som fjenden. Vi mener, at vi skal se vores virksomheder som en del af løsningen, så vi kan skabe flere danske arbejdspladser samtidig med, at vi udvikler nye grønne løsninger, der kan eksporteres internationalt. Ved at føre en ansvarlig økonomisk politik, og ved at sikre et skatte- og afgiftssystem, der giver incitamenter til at omstille sig, kan vi skubbe på for en ambitiøs og markedsdrevet grøn omstilling.

Danmark har et kæmpe potentiale, når det kommer til den grønne omstilling. Hvis vi sikrer en klog og markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi ser virksomhederne som medspillere, så kan den grønne omstilling blive århundredes erhvervsmulighed for virksomheder i hele landet. Alt fra det lille landbrug, produktionsvirksomheden, den store teknologivirksomhed og den lille selvstændige.

Her kan du læse om Venstres energipolitik og klimapolitik.

Klimaforandringerne er globale

Danmark ligger i front på den grønne omstilling. Men det stopper dog ikke klimaforandringerne, at kun Danmark omstiller sig. Hvis vi for alvor skal stoppe klimaforandringerne, kan den danske indsats nemlig langt fra alene gøre forskellen. Vi har brug for, at hele verden følger med. Ved at sikre en grøn omstilling i samspil med vækst og velstand, kan vi få andre lande til at følge i Danmarks fodspor. En mere bæredygtig verden kræver, at hele verden tager ansvar.

Enig med Venstres energipolitik og klimapolitik?