Energi- og klimapolitik

GRØN energi og bæredygtighed

Klimaforandringerne påvirker os allerede, og hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu. Venstres langsigtede mål er, at Danmark skal være helt klimaneutral i senest 2050. For at nå det mål skal vi lave en omfattende omstilling af vores samfund.

Derfor arbejder Venstre for mere grøn energi og transport, en klimavenlig omstilling af landbruget og en grønnere bygningsmasse.

Med energiaftalen, som blev indgået med alle Folketingets partier, sikrede vi, at Danmarks grønne førerposition fastholdes. Der investeres massivt i den grønne omstilling og vedvarende energi, og aftalen baner vejen for 55 pct. grøn energi i 2030. Det betyder, at hele Danmarks elforbrug kan dækkes af grøn strøm i 2030. Vi fastholder tempoet i den grønne omstilling med bl.a. tre nye havvindmølleparker og udbud af vedvarende energi for 4,2 mia. kr. Vi sikrer på den måde etableringen af bl.a. flere solceller og flere vindmøller, så vi kan bevare og udbygge den grønne førerposition.

De danske husholdninger har EU’s højeste afgifter på el. Og med energiaftalen sikrede vi, at det bliver både billigere og grønnere at være dansker ved at nedsætte elafgifterne, modernisere varmesektoren og udfase kul af elproduktionen inden 2030. Det skal blandt andet være med til at sikre, at vi udnytter den grønne strøm bedre. Alt sammen med det mål at skabe en endnu grønnere fremtid.

Læs mere om Venstres vision om en bæredygtig fremtid for Danmark.
 

Læs mere om Venstres indsats for at skabe jobvækst i den grønne omstilling.

Klimaforandringerne er globale

Danmark ligger i front på den grønne omstilling, og vi kan pryde os af flere grønne internationale mesterskaber. Men det stopper dog ikke klimaforandringerne, at kun Danmark omstiller sig. Derfor skal Danmark igennem internationale partnerskaber skubbe på den grønne omstilling over hele verden. En mere bæredygtig verden kræver, at hele verden tager ansvar for, at der bygges mere vedvarende energi eksempelvis i form af flere solceller og mere vindenergi.

Vil du støtte en ansvarlig energi- og klimapolitik?