Venstres holdning til digitalisering

Vi skal gribe de digitale muligheder

Vi lever i en tid, der i stigende grad er præget af digitalisering. Her står Danmark som et digitalt foregangsland, og Danmark ligger i top på verdensplan. Den styrkeposition ønsker Venstre at fastholde og udvikle. Den danske succes med digitalisering har allerede været en enorm gevinst for borgere og samfund. Digitalisering er også en del af løsningen på en lang række af de udfordringer, som samfundet står over for, i alt fra den grønne omstilling til vores velfærd og gode vilkår for erhvervslivet.

Men vi skal ikke blot digitalisere for at digitalisere. Venstre mener, at vi i stedet skal gøre det der, hvor vi får størst værdi af digitaliseringen. Venstre vil forsætte investeringer i digitalisering på tværs af den offentlige og private sektor til gavn for borgere, forbrugere, virksomheder og dermed landet som helhed. 

Det er dog vigtigt at have for øje, at ikke alle borgere besidder de samme digitale kompetencer. For mange danskere oplever desværre, at digitaliseringen er gået for hurtigt, og at de derfor har udfordringer i mødet med det offentlige system og private aktører. Venstre ønsker ikke, at digitaliseringen fører til, at nogle borgere udelukkes fra dele af samfundet. Venstre mener, at digitaliseringen skal udvikles med fokus på brugervenlighed, og at der skal ydes hjælp og vejledning, så flest mulig få gavn af digitaliseringen.