Venstres ældrepolitik vil sikre ældre en værdig alderdom og give vores ældre borgere mere frihed.

Ældrepolitik

Vores ældre borgere skal have friheden til at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt med størst mulig selvbestemmelse.

En værdig alderdom

Ældre borgere skal fortsætte med at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt og med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så det personlige ønske bliver taget alvorligt.

Vores ældre medborgere har opbygget det gode samfund, som vi har i dag. Derfor skal de behandles med værdighed, når de har brug for omsorg og pleje fra det offentlige. 
Venstre vil sørge for, at hjælpen på landets plejehjem er af bedst mulig kvalitet. For alle fortjener en værdig alderdom. En alderdom uden ensomhed og med kærlig pleje.

Men der er desværre for mange eksempler på triste og hjerteskærende svigt i ældreplejen. Hvor kulturen på nogle plejehjem bærer præg af, at systemet sættes før den ældre. Hvor ledelsen nogle steder ikke evner at lede, men blot administrerer de enkelte plejehjem. Og hvor ældre eller de pårørende ikke har veje til at blive hørt.

Derfor har Venstre fremlagt et ældreudspil med seks konkrete tiltag, der skal sikre bedre ledelse og flere muligheder i den danske ældrepleje. Læs udspillet ”Tryghed og værdighed” her.

Venstres ældrepolitik vil sikre, at ældre borgere får en værdig alderdom.

Mere frit valg

Venstre værner om det frie valg. Også for de ældre. For et stærkere frit valg betyder, at borgerne sættes før systemet. Når ældre borgere sættes før systemet, får de en langt mere værdig alderdom.

Desværre har vores ældre medborgere i dag ofte ikke et reelt frit valg på trods af, at der ved lov er etableret frit valg på store dele af ældreområdet. I flere kommuner kan de ældre fx. kun vælge mellem én offentlig og én privat leverandør, når det gælder praktisk hjælp eller personlig pleje. 

Venstre ønsker et opgør med kommunernes styring af madservice og meget andet. De ældre skal selv kunne vælge, om de vil have karbonader eller salat til aften, og om det skal være fra kroen, slagteren eller kommunens køkken. For mennesker er forskellige og har forskellige præferencer, livet igennem.

Og man skal reelt kunne vælge, hvor man ønsker at bo. Derfor skal der også være friplejehjem i alle kommuner, da det vil give mulighed for, at du kan vælge den boform med de tilbud, som tiltaler netop dig.

Læs Venstres udspil "Mere frihed - flere muligheder til vores ældre".

Venstres ældrepolitik værner om det frie valg.

Fokus på Demens

Behandlingen af mennesker med demens skal ligeledes tage afsæt i den enkelte. 
Venstre ønsker, at demensramte og deres familier oplever tryghed og omsorg i plejen.

Demens er en sygdom, der ikke kan ses, og det kan derfor være svært for omverdenen at opdage, at et menneske kan have behov for hjælp. Derfor er der en stor risiko for, at en demenssygdom går hånd i hånd med social isolation.

Venstres ældrepolitik vil sikre tryghed og omsorg i plejen af demensramte.

Bekæmpelse af Ensomhed

Ensomhed kender ikke til aldersgrænser eller sociale, geografiske eller uddannelsesmæssige skel. Ensomhed kan ramme os alle.

Ældre borgere er desværre særligt udsatte for at opleve mental mistrivsel og blive ensomme. Det skal vi gøre noget ved. 

Der kan nemlig være mange negative konsekvenser for livskvaliteten og helbredet, hvis man er ensom i sin alderdom. Derfor er bekæmpelse af ensomhed en vigtig del af vores ældrepolitik.

Læs mere om Venstres ældrepolitik:

Venstre vil med sin ældrepolitik kæmpe for tre nye friheder til vores ældre medborgere, som vil give dem nye muligheder.
Ældrepolitik

Mere frihed - flere muligheder til vores ældre

Venstre vil kæmpe for tre nye friheder til vores ældre medborgere, som vil give dem nye muligheder.

Læs vores forslag