Venstres ældrepolitik vil sikre ældre en værdig alderdom og give vores ældre borgere mere frihed.

Ældrepolitik

Vores ældre borgere skal have friheden til at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt med størst mulig selvbestemmelse.

En værdig alderdom

Ældre borgere skal fortsætte med at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så det personlige ønske bliver taget alvorligt.

Vores ældre medborgere har opbygget det gode samfund, som vi har i dag. Derfor skal de behandles med værdighed, når de har brug for omsorg og pleje fra det offentlige.

Venstres ældrepolitik vil sørge for, at hjælpen på landets plejehjem er af bedst mulig kvalitet. For alle fortjener en værdig alderdom. En alderdom uden ensomhed og med kærlig pleje.

Derfor har Venstre også foreslået, at der skal oprettes bestyrelser på alle landets kommunale plejehjem. Bestyrelserne skal sikre, at de ældre, deres pårørende og lokale ildsjæle har mulighed for at få indflydelse på dagligdagen på plejehjemmene, holde ledelsen ansvarlig og sikre en høj kvalitet i plejen.

Da Venstre sad i regering fra 2015-2019, løftede vi ligeledes området økonomisk flere gange. Vi har bl.a. tilført penge til flere varme hænder og styrket sundhedsvæsenets evne til at håndtere og behandle de ældre patienter.

 

Venstres ældrepolitik vil sikre, at ældre borgere får en værdig alderdom.


Mere frit valg

Venstre værner om det frie valg. Også for de ældre. For et stærkere frit valg betyder, at borgerne sættes før systemet. Når ældre borgere sættes før systemet, får de en langt mere værdig alderdom.

Da vi sad i regering sidst, indførte vi bl.a. en klippekortsordning, der giver de ældre på plejehjemmene bedre muligheder for at tilrettelægge deres egen hverdag. 

Derudover har vi indført en forsøgsordning med frit valg af madleverandør, og vi har lavet en plejehjemsoversigt, så det er blevet meget nemmere for de ældre og deres pårørende at vælge et plejehjem, der passer til lige netop dem.

Det er dog desværre ikke alle ældre, der kender muligheden for at vælge frit. Derfor har Venstre foreslået at give de ældre en ældrevejleder, der kan hjælpe den ældre og deres pårørende med at vælge lige netop det plejehjem eller den leverandør, der passer bedst til den ældre.

 

Venstres ældrepolitik værner om det frie valg.


Fokus på Demens

Behandlingen af mennesker med demens skal ligeledes tage afsæt i den enkelte. Venstre ønsker, at demensramte og deres familier oplever tryghed og omsorg i plejen.

Demens er en sygdom, der ikke kan ses, og det kan derfor være svært for omverdenen at opdage, at et menneske kan have behov for hjælp. Derfor er der en stor risiko for, at social isolation går hånd i hånd med demenssygdom.

 

Venstres ældrepolitik vil sikre tryghed og omsorg i plejen af demensramte.


Bekæmpelse af Ensomhed

Ældre borgere er desværre særligt udsatte for at opleve mental mistrivsel og blive ensomme. Det skal vi gøre noget ved. 

Der kan nemlig være mange negative konsekvenser for livskvaliteten og helbredet, hvis man er ensom i sin alderdom. Derfor er bekæmpelse af ensomhed en vigtig del af vores ældrepolitik.

 


Læs mere om Venstres ældrepolitik:

Venstre vil med sin ældrepolitik kæmpe for tre nye friheder til vores ældre medborgere, som vil give dem nye muligheder.
Ældrepolitik

Mere frihed - flere muligheder til vores ældre

Venstre vil kæmpe for tre nye friheder til vores ældre medborgere, som vil give dem nye muligheder.

Læs vores forslag