Dyrere at være dansker under Socialdemokratiet

Danskerne oplever lige nu den største stigning i forbrugerpriserne i næsten 40 år. Det udfordrer købekraften hos mange danske familier. Forsyningsproblemer, udfordringer på energimarkedet og meget andet skaber inflation i det meste af verden. Prisstigningerne kommer oveni, at Socialdemokratiet har hævet skatterne et utal af gange. Det gør det dyrere at være dansker. Og det bekymrer Venstre. 

Det mener Venstre:

  1. Det er blevet dyrere at være dansker. Danskerne oplever lige nu den største stigning i forbrugerpriserne i næsten 40 år. Som en del af det billede har regeringen hævet skatterne over 40 gange for mere end 10 mia. kr. Regeringens skattestigningerne svækker danskernes økonomi i en tid, hvor priserne stiger og stiger. Det bekymrer Venstre.
  2. Regeringens politik medfører et fald i den disponible indkomst på 7.000 kr. for en almindelig dansk arbejderfamilie, der bor i ejerbolig og har to børn. Læg dertil, at en dansk børnefamilie mærker øgede omkostninger med op mod 30.000 kr. som følge af den høje inflation.
  3. Venstre arbejder for et rigere Danmark med mere frihed og flere muligheder. Vi vil genindføre skattestoppet for at skabe ro om skatter og afgifter. Og vi vil bl.a. sænke elafgiften og hæve beskæftigelsesfradraget. Det skal skabe ro og tryghed om danskernes økonomi.

Socialdemokratiet skaber usikkerhed om danskernes økonomi

  • Priserne stiger: Danskerne oplever lige nu de højeste prisstigninger i næsten 40 år.[i] Fra april 2021 til april 2022 er priserne steget knap 7 pct. Der har været særligt høje prisstigninger på bl.a. elektricitet mv. på knap 70 pct. og brændstoffer på over 30 pct. Og for fødevarer har prisstigningerne været på knap 8 pct.[ii] Danskerne kan mærke, at regningerne vokser. Inflationen giver stigende omkostninger på op mod 30.000 kr. årligt for en almindelig børnefamilie.[iii]
  • Skatte- og afgiftsstigninger gør det også dyrere at være dansker: Samlet set har regeringen gennemført, aftalt eller foreslået over 40 skatte- og afgiftsstigninger for mere end 10 mia. kr., siden den kom til i 2019. Det er skatter og afgifter på alt fra nye pas og boligkøb til de investeringer, der skal gøre os rigere.[iv] Læg dertil afgifter og ”bidrag”, som rammer banker, streamingtjenester og bygningsejere, men som ender hos forbrugerne som dyrere bankgebyrer, streaming-abonnementer og huslejer.
  • Regeringen tager 7.000 kr. op af lommerne på en dansk arbejderfamilie: Finansministeriets økonomer har regnet på, hvad regeringens politik koster en almindelig arbejderfamilie. En dansk arbejderfamilie, der bor i ejerbolig, og som har to børn står til et fald i den disponible indkomst på 7.000 kr. som følge af regeringens politik. Det er med udgangspunkt i, at den ene forælder har mobil gennem arbejdet, at de anvendte håndværkerfradraget, og at familien har et tv-abonnement.[v] Regeringen gør det altså mærkbart dyrere at være dansker i en tid, hvor priserne i øvrigt stiger.
  • Det rammer hårdest hos de, der tjener mindst: Ni ud af 10 danskerne vi kan mærke et indhug i deres økonomi som følge af regeringens politik. Hårdest går det ud over de 10 pct., som tjener mindst.[vii]

Venstre vil en anden vej

  • Venstres skattestop: Venstres skattestop er til gavn for danskerne og giver alle danskere flere penge mellem hænderne.[viii] Det skaber tryghed om danskernes økonomi. Og relativt kan det mærkes tydeligst hos dem, der tjener mindst, når vi stopper strømmen af nye skatter og afgifter.[ix]
  • Det skal være billigere at være dansker: Venstre mener, det skal være billigere at være dansker. Derfor arbejder vi bl.a. for at øge beskæftigelsesfradraget, så hårdtarbejdende danskere kan beholde flere af deres egne penge. Samtidig foreslår Venstre en yderligere lempelse af elafgiften, som er mest mærkbar for de, der tjener mindst. Finansierede skattelettelser, der styrker danske familiers økonomi, er den ansvarlige vej at gå.
Noter og kilder:

[i] Danmarks Statistik: Største stigning i forbrugerpriserne i næsten 40 år, 10. maj 2022 

[ii] Danmarks Statistik: Statistikbanken PRIS111 

[iii] Berlingske: Ny rekord: Største prishop i næsten 40 år, 10. maj 2022 

[iv] FT2021/22: ”FIU alm. del, endeligt svar på spm. 174” 8. april 2022 

[v] FT2021/22: ”FIU alm. del, endeligt svar på spm. 283” 24. maj 2022 

[vi] 9 ud af 10 decilgrupper 

[vii] Et fald på 0,61 pct. hvis tobaksafgifter fraregnes - FT2021/22: ”FIU: Alm. del sp. 438", 17. marts 2022 

[viii] Venstre.dk: ”Venstres skattestop”. 

[ix] FT2021/22: (L1) Spm. 13, 22. marts 2022