Søren Møller Kristensen

21749414

Hovedbestyrelsesmedlem

smk@post5.tele.dk

Tage Rækby

23307542

Hovedbestyrelsesmedlem

tage.raekby@tdcadsl.dk

Teresa Lund Tøgern

24487131

Hovedbestyrelsesmedlem

teresalund@gmail.com

Thomas Jørgensen

20801163

Hovedbestyrelsesmedlem

tj@tj-facility.dk

Thomas Kristensen

31310510

Hovedbestyrelsesmedlem

tk1909@gmail.com

Thomas Danielsen

61625153

Transportminister

min@trm.dk

Torsten Schack Pedersen

61624260

Politisk ordfører

vtope@ft.dk

Troels Lund Poulsen

61623327

Formand for Venstre, vicestatsminister og forsvarsminister

troels.poulsen@ft.dk

Ulla Jensen

21731346

Hovedbestyrelsesmedlem

ulla.jensen63@hotmail.com

Viggo Madsen

20420405

Hovedbestyrelsesmedlem

viggo@dollerupmaskinstation.dk