Bo Madsen

40449407

Forretningsudvalgsmedlem

bo@solvanggaard.eu

Claus Hjort Frederiksen

25262797

Forretningsudvalgsmedlem

claushf@gmail.com

Elo Jensen

27101102

Forretningsudvalgsmedlem

eloj@advodan.dk

Erik Flyvholm

21662502

Forretningsudvalgsmedlem

erik.flyvholm@lemvig.dk

Henning Larsen

21785820

Forretningsudvalgsmedlem

henninglarsen16@gmail.com

Jakob Bring Truelsen

29396062

Forretningsudvalgsmedlem

jbt@dk-hostmaster.dk

Jens Nicolai Vejlgaard

20211025

Forretningsudvalgsmedlem

vejlgaar@post10.tele.dk

Jørgen G. Hviid

25382433

Forretningsudvalgsmedlem

mail@best4life.dk

Kate Jacquerot

22578704

Forretningsudvalgsmedlem

kaja@danskespil.dk

Kenn Risbjerg Christensen

40260083

Forretningsudvalgsmedlem

kc@jai-alu.dk

Kristian Nielsen

27111705

Forretningsudvalgsmedlem

krni@post9.tele.dk

Lars Chr. Lilleholt

61623586