Din lokale formand

Troels Lyck

23666677

Vælgerforeningsformand, Sundeved

troelslyck@gmail.com

Tue Nielsen

30178813

Vælgerforeningsformand, Børkop

Ilsoenielsen@gmail.com

Tue Villebro

22626623

Kredsbestyrelsesformand, Ballerup

kredsformand@venstreballerup.dk

Uffe Færch

22898337

Kredsbestyrelsesformand, Randers Syd

uffe.faerch@email.dk

Ulla Jensen

21731346

Kommuneforeningsformand, Randers

ulla.jensen63@hotmail.com

Ulrikka Brændgaard Nissen

20854631

Kredsbestyrelsesformand, Assens

ulrikkab@gmail.com

Vibeke Binnerup

60725568

Vælgerforeningsformand, Venstre Norddjurs Vest

vibeke@vestdjursnet.dk

Vibeke Christensen

30921723

Kredsbestyrelsesformand, Århus Nord

vic@seges.dk

Vibeke Henriksen

24846607

Kredsbestyrelsesformand, Kolding Syd

vibekehenriksen1@gmail.com

Viggo Kobæk

22284549

Kredsbestyrelsesformand, Thisted

viggokobaek@hotmail.com

Viggo Madsen

20420405

Kommuneforeningsformand, Thisted

viggo@dollerupmaskinstation.dk

Vinni Gadeberg Skov

21284261

Vælgerforeningsformand, Nustrup

vsk@stofanet.dk