2005-2007: Mange reformer


Anders Fogh Rasmussens anden regeringsperiode var præget af mange og store reformer. Den 1. januar 2007 blev kommunalreformen fuldt indfaset. Man vedtog også en globaliseringsreform, en uddannelsesreform, en reform af rets- og politikredse og ikke mindst en velfærdsreform, som blev vedtaget med et bredt flertal. Senere blev der arbejdet på Kvalitetsreformen, der havde som mål at skabe mere kvalitet i den offentlige sektor til glæde for både borgere og de ansatte.

Den 19. september 2006 satte Anders Fogh Rasmussen endnu en Venstre-rekord. Efter 1757 dage som statsminister slog han Niels Neergaards 82 år gamle rekord som den længst siddende Venstre-statsminister nogensinde.

Efter flere års idédebat i Venstre vedtog landsmødet i november 2006 et nyt principprogram med titlen ”Fremtid i frihed og fællesskab”.

I august 2007 afsluttede Danmark sit godt fire år lange militære engagement i Irak.