2001-2005: En dynamisk VK-regering


Samarbejdet i VK-regeringens første periode byggede på et detaljeret regeringsgrundlag, som skitserede målene for den kommende tid. Herefter fulgte en yderst dynamisk regeringsperiode, og efter 100 dage var mange af målene nået.

Bertel Haarder (V) fik succes i det nyoprettede Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, og det lykkedes at nedbringe antallet af asylansøgere. I Indenrigs- og Sundhedsministeriet fik Lars Løkke Rasmussen (V) nedbragt ventelisterne til sygehusene. Effektiviteten i sundhedsvæsenet steg, og borgerne fik behandlingsgaranti.

På den udenrigspolitiske scene var det EU, der dominerede. Danmark havde EU-formandskabet i andet halvår af 2002, hvilket kulminerede med topmødet i København i december 2002. Her lykkedes det Anders Fogh Rasmussen at forhandle udvidelsen af EU fra 15 til 25 lande. Resultatet var historisk og markerede den egentlige samling af Europa efter Murens fald.

I august 2003 offentliggjorde Venstre og Konservative et supplerende regeringsgrundlag med titlen ”Vækst, Velfærd og Fornyelse II”.

Arbejdet med en kommunalreform stod centralt i perioden fra 2003 frem til den endelige vedtagelse i 2005. Da reformen kom i hus, tegnede der sig et nyt danmarkskort med 98 kommuner i fem regioner. Og et farvel til amterne.

Også internt i Venstre blev der arbejdet med en ny struktur, og der kom gang i idédebatten, som skulle danne grundlag for et nyt principprogram.