1982: VK-samarbejdet stabilt
 

Læs om VK-samarbejdet i 1982.


Historien har vist, at det kun er muligt at fravriste Socialdemokratiet regeringsmagten, når de to store borgerlige partier samarbejder.

I 80'erne fandt V og K igen sammen i et tæt samarbejde – denne gang med fokus på landets økonomi, der var kørt i sænk af socialdemokraterne. Daværende finansminister Knud Heinesen (S) sagde lige ud, at Danmark stod på afgrundens rand.

I 1982 var de økonomiske problemer blevet for store for Anker Jørgensens femte S-regering, og V og K fik – uden valg - overdraget ansvaret. Den konservative leder, Poul Schlütter, blev statsminister og tog CD og Kristeligt Folkeparti med i en firkløverregering. Venstres Henning Christophersen blev en dygtig finansminister og Uffe Ellemann-Jensen en markant og respekteret udenrigsminister.

I disse år oplevede Venstre stor medlemsmæssig fremgang, og da Anders Fogh Rasmussen blev ny formand i 1998, var der politisk udstukket en ny kurs, der førte til, at Venstre ved valget i november 2001 også blev det største parti vælgermæssigt.

For Anders Fogh Rasmussen var der i 2001 ingen tvivl om, at både V og K skulle med i en borgerlig regering. På det personlige plan havde statsministeren og den konservative leder, Bendt Bendtsen, et godt forhold, og årene under Anders Fogh Rasmussen har præget af et historisk godt forhold mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti.