1945: Efter 2. Verdenskrig

Danmarks statsminister 1945 blev Venstres Knud Kristensen.


I 1941 havde Venstre fået ny formand: Knud Kristensen. Valget i oktober 1945 gav fremgang til Venstre, der dannede en mindretalsregering med Knud Kristensen som statsminister, Thorkil Kristensen som finansminister og Erik Eriksen som landbrugsminister. Regeringen fik "humaniseret" det retslige opgør efter krigen, men havde store problemer med forsyningspolitikken.

Det efterfølgende valg gav Venstre en fremgang på 11 mandater til 49 - mange konservative havde stemt på Venstre på grund af "Sydslesvig-politikken", ligesom det for første gang var lykkedes Venstre at få fodfæste blandt vælgerne i Hovedstadsområdet. Men De Radikale støttede en socialdemokratisk mindretalsregering med Hans Hedtoft som leder.

I 1949 nedlagde Knud Kristensen formandshvervet i Venstre, der i 1950 blev overtaget af Erik Eriksen. På det tidspunkt opfordrede V og K regeringen til at søge optagelse i Nato – og vi kom med. Venstre gik til valg i 1950 med en ny leder og indkasserede et knusende nederlag, men det lykkedes alligevel hurtigt for Erik Eriksen at få Venstre placeret i dansk politik. For selv om Hans Hedtoft på ny dannede regering, varede det kun kort.

Det var en sag om en smørrationering, der fældede ham - "han gled i smørret", som man sagde. Herefter fik Danmark en VK-regering med Erik Eriksen som statsminister. Denne regering fik i 1953 gennemført en ny ændring af Grundloven.