1927: VK-skismaet


Med lederskiftet hos De Konservative i 1927, hvor J. Christmas Møller blev ny formand, var der lagt op til et tættere samarbejde mellem V og K - blandt andet fordi De Konservative havde ændret holdning i det aktuelle "toldspørgsmål". Statsminister Thomas Madsen-Mygdal (V) og Christmas Møller var vidt forskellige, og "studenterforeningspolitikeren" Christmas Møller var fast besluttet på at frigøre De Konservative fra altid at være Venstres støtteparti.

Denne holdning fandt et meget kontant udtryk, da de to partier ikke kunne enes om det beløb, der skulle sættes af til militæret. Det fældede Venstre-regeringen, og statsminister Madsen-Mygdal fik ret, da han gik på talerstolen og kort sagde, at det ville få politiske konsekvenser. Følgen blev nemlig en socialdemokratisk-radikal alliance (Stauning-Munch), som regerede uafbrudt de følgende 11 år.

Situationen er af mange blevet sammenlignet med bruddet mellem V og K i december 1995, da De Konservative brød 16 års tæt samarbejde med Venstre og indgik finanslovforlig med SR-regeringen uden om Venstre.