1870: Venstre dannes

Venstre blev dannet i 1870.


Højres overlegne attitude var med til at skabe sammenhold i Venstre-grupperne i Folketinget. Efter et kortere forberedende arbejde blev der sidst i juni 1870 udsendt en udtalelse, der på én gang kunne meddele Venstre-gruppernes sammenslutning i Det forenede Venstre og samtidig tjene som et fælles program.

Her havde man samlet datidens venstreorienterede, der var utilfredse med det bestående og følte sig undertrykte. Mange ønskede nærmest revolution. De var oprørere og blev af de indflydelsesrige i samfundet betragtet som samfundsomstyrtere. Men de var ikke socialister - de var liberale.

Venstre – Danmarks liberale Parti - har lige linjer tilbage til Bondevennerne og Det forenede Venstre, som blev dannet i 1870. Liberalismens kendetegn var dengang - som nu - frihed og lighed. Frihed til at tænke, tro og tale samt skrive, hvad man mente uden frygt for at blive straffet. Og lige muligheder, så ikke kun godsejere, adel og byernes akademiske overklasse kunne sikre sig privilegier.

Lighed var helt centralt for de liberale, der kæmpede mod enevælde men for demokrati. De liberale ønskede, at magten skulle ligge hos en forsamling valgt ved frie valg og almindelig stemmeret. Der skulle desuden ske en spredning af indflydelsen og ejendomsretten.