Venstre lokalt

Venstre er ikke et parti styret fra toppen. Naturligvis har Venstre en ledelse, men det er medlemmerne, vælgerforeningerne og Landsmødet, der bestemmer.

Vælgerforeninger
Venstres fundament er de lokale vælgerforeninger. Som medlem bliver man tilknyttet den lokale vælgerforening i det område, hvor man bor. Der er ofte mere end én forening i en kommune. Hvor det er tilfældet, er foreningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneorganisation.

Kommuneorganisation
Venstre er repræsenteret i alle landets 98 kommuner. Kommuneorganisationens opgaver handler først og fremmest om opgaver i forbindelse med kommunalvalg.

Opstillingskredse
Danmark er opdelt i 92 valgkredse fordelt på 10 storkredse. I hver valgkreds har Venstre en folketingskandidat og en kredsbestyrelse. Det er kredsbestyrelsens opgave at holde opstillingsmøde og organisere valgkampen for kredsens kandidat.

Regionsbestyrelser
Danmark er inddelt i 5 regioner, som hver har en Venstre-regionsbestyrelse. Bestyrelsens opgave er primært at føre valgkamp i forbindelse med regionsrådsvalget, som holdes fast hvert 4. år samtidig med kommunalvalget.