Venstre opstår

Venstre bliver dannet i 1870.

 

I 1870 slutter tre grupper i Folketinget sig sammen i Det Forenede Venstre. Navnet kan lyde mærkeligt, når man tænker på den placering, Venstre i dag har i dansk politik. Dengang var Venstre imidlertid et betydeligt mere venstreorienteret parti i forhold til de øvrige medlemmer af Folketinget. Venstre ønskede et andet samfund og en anden fordeling af magten. Venstre var ikke et socialistisk parti, men i opposition til den bestående samfundsstruktur, som jo blev forsvaret af Højre (der sidenhen blev til De Konservative).

Ved at slutte sig sammen håbede Det Forenede Venstre, at de kunne bruge et flertal i Folketinget til at fjerne den Højre-regering, der havde siddet på magten i årtier. Først et par år efter lykkedes det at opnå det fornødne folketingsflertal, men konsekvenserne blev langtfra som ønsket.

Det Forenede Venstres partiprogram, som i øvrigt var Danmarks første, stillede som hovedkrav, at folketingsparlamentarismen skulle indføres. Med folketingsparlamentarisme menes, at regeringen til enhver tid skal udspringe af et flertal i Folketinget. I Venstres partiprogram var der lagt stor vægt på at sikre frihed og lighed for alle danskere. Den siddende regering var af en anden opfattelse og valgte i stedet at opløse Folketinget i 1873 og udskrive valg.

links til emnet:

Læs mere om Venstres historie.