Liberalisme og liberal politik

Hvad er liberalisme? Og hvad er liberal politik? Få svaret her.

 

Hvad er liberalisme og liberale værdier? Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. 

Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Frihed betyder fravær af tvang - men også, at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

I ethvert menneske er der en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. 

Men den enkelte har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

 

Frihed og fællesskab

Fællesskabet mellem mennesker bliver stærkest, når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv. Derved bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gavn.

Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse.

Den, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå den, der ikke kan - privat og via samfundet.

 

Frisind - det modsatte af holdningsløshed

Liberalisme er frisind. Frisind er den holdning, at hvert enkelt menneske anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform.

Men frisind betyder ikke, at den enkelte skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som ligeværdige. Hvis alle holdninger bliver opfattet som lige gyldige, bliver de også ligegyldige. Frisind er det modsatte af holdningsløshed. Frisind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke blot kæmper for sin egen holdning, men også kæmper for andres ret til at have en anden opfattelse.

Du kan læse mere i Venstres principprogram eller under vores mærkesager, hvor vi uddyber vores generelle holdninger til en række emner. Hvis du vil vide, hvad Venstre mener på konkrete områder, skal du gå ind på Venstre mener.

Hvad betyder liberalisme? Og hvad betyder liberal politik? Find svaret her.