Program

Lørdag den 18. november 2023

Kl. 8.00 Kongrescenteret åbnes og deltagermateriale kan afhentes

Kl. 8.30 Landsmødesalen åbnes

Kl. 9.30 Velkomst og åbning af Landsmødet

Kl. 9.50 Venstres formands Landsmødetale 

Kl. 11.00 Valg af spidskandidat og kandidater til Europa- Parlamentsvalget 2024

Kl. 12:45 - 14:00 Frokost

Kl. 14.00 Valg til Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen

Kl. 17.00 Landsmødet afbrydes.

kl. 18.45 Dørene til aftenfesten åbnes

Kl. 19.00 Aftensfest

Søndag den 19. november 2023

Kl. 9.30 Landsmødet genoptages.

Kl. 9.45 EP- handlingsprogram behandles 

Kl. 13.00 Landsmødet slutter.

Alle tider er ca. tider, og der tages forbehold for ændringer i programmet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigenter og stemmetællere
 2. Åbningstale af Venstres formand
 3. Partisekretærens beretning for landsorganisationens virksomhed
 4. Kassereren redegør for landsorganisationens økonomi på grundlag af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent til landsorganisationen jf. § 39, stk. 2
 7. Valg af: 
  a) Venstres formand 
  b) Venstres næstformand 
  c) To revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret 
  d) Tre medlemmer til forretningsudvalget – de pågældende skal vælges udenfor Venstres Folketingsgruppe, Europa-Parlamentsgruppe og dem, der er nævnt i § 35, stk. 2. 
  e) Syv medlemmer og to suppleanter til hovedbestyrelsen - de pågældende skal vælges udenfor Venstres folketingsgruppe og Europa-Parlamentsgruppe
 8. Venstres formand indleder en politisk forhandling
 9. Eventuelt

Forslag til behandling på landsmødet skal sendes til partisekretær Christian Hüttemeier på chk@venstre.dk.

Forslag kan indsendes af delegerede, vælgerforeninger og kommuneforeninger og skal være tilsendt partisekretæren senest 6 uger før landsmødet.

Forslag til ændring af Venstres vedtægter skal være tilsendt partisekretæren senest 3 måneder før landsmødet.