Program

Programpunkterne udfyldes når vi kommer tættere på landsmødet.

Lørdag

Kl. 9.30 Velkomst og åbning af Landsmødet

Kl. 16.30 Landsmødet afbrydes.

Kl. 19.00 Aftensfest

Kl. 01.30 Godnat

Søndag

Kl. 9.30 Landsmødet genoptages.

Kl. 13.00 Landsmødet slutter.

Alle tider er ca. tider, og der tages forbehold for ændringer i programmet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigenter og stemmetællere 
   
 2. Åbningstale af Venstres formand 
   
 3. Partisekretærens beretning for landsorganisationens virksomhed 
   
 4. Kassereren redegør for landsorganisationens økonomi på grundlag af det reviderede regnskab 
   
 5. Behandling af indkomne forslag 
   
 6. Fastsættelse af kontingent til landsorganisationen jf. § 39, stk. 2
   
 7. Valg af: 
  a) Venstres formand 
  b) Venstres næstformand 
  c) To revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret 
  d) Tre medlemmer til forretningsudvalget – de pågældende skal vælges udenfor Venstres Folketingsgruppe, Europa-Parlamentsgruppe og dem, der er nævnt i § 35, stk. 2. 
  e) Syv medlemmer og to suppleanter til hovedbestyrelsen - de pågældende skal vælges udenfor Venstres folketingsgruppe og Europa-Parlamentsgruppe
   
 8. Venstres formand indleder en politisk forhandling 
   
 9. Eventuelt

Forslag til behandling på landsmødet skal sendes til partisekretær Christian Hüttemeier på chk (at) venstre.dk.

Forslag kan indsendes af delegerede, vælgerforeninger og kommuneforeninger og skal være tilsendt partisekretæren senest 6 uger før landsmødet.

Forslag til ændring af Venstres vedtægter skal være tilsendt partisekretæren senest 3 måneder før landsmødet.