Forsvar

Vi fremrykker investeringer i Forsvarets kapaciteter og styrker værnepligten

Af Troels Lund Poulsen, forsvarminister og Kristian Pihl Lorentzen, forsvarsordfører

13. marts 2024 kl. 15:05

Danmarks investeringer i forsvaret skal være større, og de skal gå hurtigere. Det er der desværre behov for, efter at Rusland har valgt ufreden, oprustningen og den rå magt. I et nyt udspil til de kommende forhandlinger om forsvarsforliget foreslår regeringen blandt andet, at vi styrker værnepligten, fremrykker investeringer i vigtige kapaciteter og øger de samlede forsvarsudgifter med mere end 35 mia. kroner.

Trusselsbilledet er desværre forværret, siden vi indgik forsvarsforliget tilbage i juni 2023. Rusland forbereder sig på langvarig krig og kan indenfor få år udgøre en potentiel trussel mod et NATO-land.

Det er i lyset af den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, at Venstre og regeringen onsdag præsenterede vores oplæg til næste skridt i forsvarsforligsforhandlingerne. For det er fuldstændig afgørende, at Danmark og de øvrige NATO-lande, i tillæg til støtten til Ukraine, markant styrker vores militære kapaciteter.

Derfor foreslår vi konkret at løfte forsvarsudgifterne med mere end 35 mia. kr. i perioden 2024 – 2028, så vi samlet over de næste 10 år vil have løftet forsvarsudgifterne med 190 mia. kr. Dertil kommer Ukrainefonden, der løftes til 65 mia. kr.

Med de øgede investeringer vil vi fremskynde etableringen af en tung brigade samt anskaffelsen af landbaseret luftforsvar og anti-ubådskapaciteter. Disse tiltag vil styrke Danmarks forsvarsevne og bidrage til NATO's samlede afskrækkelsesevne. Med de nye investeringer når Danmarks forsvarsudgifter op på 2,4 pct. af BNP i år.

Målet er, at en væsentlig del den tunge brigade skal være klar allerede i 2028. Den skal udgøres af kampvogne, infanterikampkøretøjer og op til 6.000 soldater.

Vi har samtidig lagt op til at styrke værnepligten ved både at udvide antallet af værnepligtige og forlænge varigheden. Vi lægger op til, at værnepligtsperioden skal forlænges fra 4 måneder til 11 måneder, hvor de første fem vil være basisuddannelse. De efterfølgende seks måneder anvendes til supplerende uddannelse og operativ tjeneste.

Samtidig lægger vi op til at indføre fuld ligestilling, så alle unge uanset køn kan blive en del af de 5.000 værnepligtige årligt. Alle unge vil fremover blive indkaldt til Forsvarets Dag, men vi forventer fortsat, at en væsentlig del af de værnepligtige vil være frivillige.

Vi vil derudover styrke Danmarks luftforsvar og anti-ubådskapacitet. I dag er Forsvarets luftforsvar begrænset til skibe og kampfly, så denne anskaffelse vil være en markant forbedring af Danmarks bidrag til NATOs samlede forsvar og afskrækkelse. Derudover vil vi anskaffe torpedoer, der kan bekæmpe fjendtlige ubåde.

Verden og Europa er desværre blevet et mere usikkert sted. Derfor er det vigtigt, at vi nu investerer yderligere i, at vores børn og børnebørn også i fremtiden kan have et trygt og sikkert Danmark at vokse op i. Vi ser frem til at tage det ansvar på os i fællesskab med Folketingets partier.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste