Forsvar

Vi anbefaler et ja

9. maj 2022 kl. 13:30

Stephanie Lose, næstformand for Venstre:
Det europæiske samarbejde har sine rødder i et Europa ødelagt af krig. Det var – og er – et fredens projekt. Nu er der igen krig i Europa. Det kræver sammenhold. Ikke forbehold. Al fornuft tilsiger, at Danmark skal tage ansvar og søge indflydelse på det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhedspolitik.
For mig handler det også om følelser. Om, hvor vi hører til, og hvilket land vi er. At vi helhjertet skal være del af det europæiske samarbejde. Derfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet.

Michael Aastrup Jensen, Venstres udenrigsordfører:
Vi skal passe på Danmark, og derfor er det afgørende, at vi sidder med ved forhandlingsbordet med vore allierede i EU og tager et større ansvar for vores fred og sikkerhed. 
Det glæder mig, at USA også er fortaler for et styrket europæisk forsvarssamarbejde og anerkender, at det vil bidrage til - og supplere - NATO’s vigtige arbejde. NATO kan kun fungere, hvis medlemslandene passer på deres sikkerhed og fred. Derfor skal vi styrke vores europæiske forsvarssamarbejde.

Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem (V) og major:
Som major i Hæren med tidligere tjeneste bl.a. på Balkan og i de tre baltiske lande ser jeg vigtigheden af at afskaffe forsvarsforbeholdet. Krigsforbryderen Putin har med sit blodige angreb på Ukraine vist, at vi vesteuropæere har været for naive og for hurtige til at høste fredsdividende efter Murens Fald.
Europa skal op i gear, når det gælder sikkerheds- og forsvarspolitik. NATO og samarbejdet med USA er og bliver en grundpille i Danmarks sikkerhedspolitik. Men vi skal også være med omkring bordet, når EU træffer beslutninger på forsvarsområdet og iværksætter operationer. Vi skal ikke blot sidde på sidelinjen og glo.

Gitte Lillelund Bech, tidligere forsvarsminister (V):
Som fhv. forsvarsminister vil jeg klart anbefale et ja. Jeg har selv oplevet, hvordan der ikke blev lyttet helt så meget, når jeg tog ordet ved EU-forsvarsministermøderne. I min tid som minister havde EU Mission Atalanta, der bekæmpede pirateri ud for Afrikas horn. Her kunne vi ikke deltage pga. forbeholdet. Danmark måtte hele tiden navigere i, hvornår vi selv udsendte skibe til at bekæmpe pirateri, hvornår EU gjorde, og hvornår andre gjorde. Så jeg brugte en del tid på at tale samarbejde om EU-missioner.
Som minister brugte jeg mottoet, at ”den, der har evnen, har pligten”, om forsvaret, og derfor blandede jeg mig i debatten på EU-møderne. Men det var altid med det forbehold, at vi jo ikke var en del af EU's forsvarssamarbejde og skulle operere under NATO eller os selv.

Jens Kloppenborg, folketingskandidat (V), tidl. garder i Den Kongelige Livgarde:
Ikke siden den kolde krigs varmeste dage har den fri verden haft brug for mere sammenhold. Derfor skal Danmark naturligvis ikke stå uden for det sikkerhedspolitiske fællesskab i Europa. 

Charlotte Bisserup Bechfeldt, folketingskandidat (V) og bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed samt Støt Soldater & Pårørende: 
Som et lille land må vi tage bestik af den sikkerhedspolitiske situation. Vi skal have medindflydelse på EU’s fremtidige sikkerhedspolitiske arkitektur, og vi skal tage medansvar, når EU engagerer sig i konfliktløsninger rundt omkring i verden.
Vores lands størrelse gør det nødvendigt, at vi er en integreret del af det europæiske samarbejde – også på det sikkerhedspolitiske plan.

 

 

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste