Taler

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensens tale til Folketingets åbningsdebat 2019

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensens tale til Folketingets åbningsdebat 2019.
Foto: Jacob Kjerumgaard

3. oktober 2019 kl. 14:47

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensens tale til Folketingets åbningsdebat 3. oktober 2019.

Det talte ord gælder.

”Det samlede billede ser skidt ud”.  

Sådan sagde den nyslåede socialdemokratiske finansminister efter det såkaldte kasseeftersyn, mens han samtidig beklagede sig over, at opgaven forude så svær ud.  

I en situation hvor den Venstreledede regering har overladt et Danmark med en økonomi i absolut topform.  

Med rekordhøj beskæftigelse. Aldrig har der været så mange i arbejde i Danmark.  
Hvor antallet af offentlige forsørgede er på det laveste niveau siden 1987.  

Med styr på udlændingepolitikken og en asyltilstrømning, der ligger på det laveste niveau i 10 år.  

Og hvor det økonomiske råderum de næste år er større end vel nok for nogen anden regering.  

Så ser det samlede billede ”skidt ud” ifølge finansministeren.  

Jeg ved, at pessimisme er en dyd i Finansministeriet, men det er også muligt at overgøre det. Og jeg kan fornemme, at den også har sneget sig ind i Statsministeriet.  
Statsministerens åbningstale pegede på en central og vigtig ting i det danske samfund – nemlig tillid. Den er jeg enig i, at vi skal værne om. Men talen malede et dystert billede af Danmark, som jeg tror, at mange danskere har svært ved at genkende.  

Jovist, der er altid ting at gøre. Det er derfor, vi er i politik. Den offentlige velfærd kan altid blive bedre, trygheden altid større, og vi skal i gang med de næste skridt i den grønne omstilling.  

Men Danmark er ikke et samfund, hvor både tillid og livskvalitet er i frit fald. Langt fra.    

Jeg har det i hvert fald anderledes. Jeg bliver glad, når det går godt i Danmark. Og det gør det.  

Danmark er et fantastisk land. Og sjældent har vi haft så gode muligheder for at gøre det endnu bedre. Hvis vi tør, så kan vi.  

Der er en mulighed for at bruge de gode tider til at gøre Danmark endnu bedre og til at fremtidssikre Danmark.  

Derfor skal vi blive ved med at træffe ansvarlige beslutninger, så også dem, der kommer efter os, har de samme muligheder, som vi har haft. 

*** 

Venstre har stået i spidsen for Danmark i 14 af de sidste 18 år.  

Vi har haft ansvaret for at sætte en ambitiøs retning for Danmarks grønne omstilling.   

Vi har sat et ambitiøst mål om, at Danmark skal være klimaneutralt i 2050.  

Vi har sat en stopper for efterforskning efter olie og gas på land og i indre farvande.  

Vi har lavet den mest ambitiøse energiaftale nogensinde med alle Folketingets partier sidste år. 

Og vi vil blive ved med at tage ansvar for klimaet.  

Vi skal blive ved med at være ambitiøse. Venstre støtter ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.  

Og for Venstre er det afgørende, at vores klimamål er ægte grønt.  

Et dansk klimamål må ikke føre til, at vi bare skubber CO2-udledningen ud af Danmark sammen med de gode arbejdspladser, der følger med. Og som allerede er i gang med den grønne omstilling.  

Drivhusgasser kender ingen landegrænser. Vores indsats skal have en reel og ægte grøn effekt for at nedbringe verdens samlede udledninger af drivhusgasser. Vi skal ikke flytte, men nedbringe CO2-udledningen.  

Samtidig skal klimaindsatsen gå hånd i hånd med økonomisk vækst. En sund økonomi er forudsætningen for, at vi har råd til at investere i grøn omstilling.  

Hvis Danmark fortsat skal være et foregangsland for andre, så skal vi vise, at grøn omstilling, økonomisk vækst og personlig frihed kan gå hånd i hånd, uden at det bliver dyrere at være dansker eller svækker vores konkurrenceevne.  

Socialdemokratiets formand sagde noget klogt i valgkampen. Nemlig: ”Mål løser ikke noget i sig selv. Derfor er jeg optaget af, at vi diskuterer: Hvordan gør vi?” 

Det er jeg også.  

Derfor vil Venstre insistere på, at mål ikke står alene, men fra starten tænkes sammen med konkrete redskaber og finansiering. Det vil være afgørende for Venstre, når vi går til forhandlingerne om en klimalov. 

Én ting er sikkert: Klimaudfordringen er ikke løst ved at skrive et mål ind i en lov.  

Vi ved ikke, hvordan regeringen forestiller sig, at en klimalov skal skrues sammen. Men –vi ved, at der bliver behov for finansiering.  

Regeringen har ikke anvist finansiering. I Venstre er vi klar til at anvende en del af råderummet, der ligger ud over det demografiske træk, i årene, der kommer, for at finansiere den grønne omstilling.  

Vi har som sagt endnu ikke noget overblik over, hvordan regeringen præcis vil skrue en klimalov sammen.  

Derfor opfordrer Venstre regeringen til at komme i arbejdstøjet og hurtigst muligt indkalde til forhandlinger om en ambitiøs og bredt funderet klimaaftale, der ikke bare har mål men også konkrete redskaber og finansiering til at levere handling.  


*** 

Venstres tilgang til politik vil altid være en blanding af visioner og snusfornuft.  

Vi vil skrue op for den grønne omstilling, uden at vi gør Danmark fattigere. 

Vi vil fremtidssikre velfærden, uden at vi bruger rub og stub. 
Vi vil gribe ud efter fremtiden, uden at vi mister jordforbindelsen.  

Og lige nu står Danmark bedre rustet end længe til at gøre netop det, fordi den regering, der gik forud for den nuværende, traf ansvarlige beslutninger. Det skal vi blive ved med.  

Jeg vil i dag række hånden ud til regeringen og statsministeren.  

Hvis interessen for det brede samarbejde er reel.  

Hvis regeringen vil føre en politik, der styrker grundlaget for vækst og arbejdspladser og ikke gør det dyrere at være dansker eller drive virksomhed i Danmark.  
Hvis statsministeren reelt vil være børnenes statsminister – også for de børn, hvis forældre har valgt en friskole.  

Hvis vi reelt skal vise mere tillid til vores offentligt ansatte ved at give dem mere frihed og ikke diktater fra Christiansborg. 

Hvis regeringen er villige til at tage ordentligt fat på de steder, der halter i vores sundhedsvæsen og i psykiatrien.  

Hvis Socialdemokratiet vil føre en stram udlændingepolitik, der passer på Danmark. Ja, så er Venstre klar.  

Det gælder også omvendt.  

Hvis statsministeren vil føre politik, der mindsker tilskyndelsen til at arbejde. Hvis regeringen vil gøre det mindre attraktivt at bo udenfor de store byer.  

Hvis flotte grønne løfter aldrig bliver til mere end det, fordi man har skabt større forventninger, end man kan indfri.  

Hvis Socialdemokratiet vil fortsætte med at lempe udlændingepolitikken, svække grundlaget for vækst og arbejdspladser og i øvrigt give skatteskruen et ekstra vrid med hver finanslov sammen med resten af venstrefløjen, så det bliver dyrere at være dansker, så er Venstre også klar. Til at være den opposition, som regeringen i sandhed fortjener.  

Og med de ord vil jeg gerne læse en vedtagelsestekst op på vegne af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance:  

Folketinget konstaterer, at regeringen har overtaget et Danmark i god form med en rekordhøj beskæftigelse, et stort økonomisk råderum, færre på offentlig forsørgelse og en asyltilstrømning på det laveste niveau i 10 år. Folketinget konstaterer samtidig, at regeringen trækker Danmark i den forkerte retning på en række områder.

Folketinget udtrykker bekymring over regeringens planer om at hæve skatter og afgifter for danskerne og danske virksomheder. Økonomisk vækst er nemlig en forudsætning for at understøtte kvalitetsudvikling af velfærden og en mere ambitiøs grøn omstilling.

Folketinget opfordrer regeringen til at aflyse sine lempelser af udlændingepolitikken. Danmark skal have styr på tilstrømningen, sætte ind mod parallelsamfund og stille klare krav til udlændinge i Danmark.

Folketinget opfordrer desuden regeringen til hurtigst muligt at præsentere svar på, hvordan valgløfterne konkret skal realiseres; herunder ret til tidlig pension, 1.000 flere sygeplejersker, minimumsnormeringer, infrastruktur samt såkaldte nærhospitaler. 

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste