Forsvar

Venstre vil tage bedre hånd om danske veteraner

Foto: Jesper Kjerumgaard
På flagdagen bliver danskere hyldet og anerkendt for den indsats, de har gjort som udsendt.
 

Af Lars Chr. Lilleholt

5. september 2022 kl. 11:04

På flagdagen den 5. september bliver danske mænd og kvinder hvert år anerkendt og hyldet for den indsats de har gjort som udsendt inden for Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi eller Sundhedsvæsenet på vegne af Danmark.

De danske veteraner har ydet en stor indsats i verdens brændpunkter til gavn for Danmarks sikkerhed. Derfor ønsker Venstre at tage hånd om de veteraner, der er vendt hjem fra krig med ar på krop og sjæl, så de igen kan komme tilbage til hverdagen. Denne indsats skal ske i tæt samarbejde med erhvervslivet og kommunerne.

I Venstre foreslår vi at afsætte 10 mio. kr. til de kommunale veterankoordinatorer, som yder indsatser på en lang række områder for både veteraner og deres familier. Pengene skal gå til mere uddannelse og flere ressourcer til veterankoordinatorerne.

I Venstre vil vi især tage hånd om de veteraner, der desværre vender hjem til Danmark med PTSD og derfor har brug for en ekstra hjælpende hånd. Derfor vil vi afsætte 10 mio. kr. til projekter, som hjælper de veteraner, der er blevet syge af deres udsendelse. 

Midlerne vil eksempelvis kunne gå til projekter som ’På vej mod en bedre hverdag’, som hjælper veteranerne igennem den svære overgang fra patient til borger med et godt hverdagsliv – og om muligt en plads på arbejdsmarkedet.

Vi ønsker også at udbrede befolkningens kendskab til og forståelse for Forsvarets opgaver, så befolkningen bliver bekendt med deres betydning for, at Danmark er trygt og sikkert. 

Derfor vil vi indføre en årlig uniform-på-jobbet-dag. Her skal det være muligt – men helt frivilligt – for Forsvarets ansatte at bære uniform på deres civile arbejdsplads. Dagen skal bidrage til at synliggøre og vække større interesse for Forsvaret og dets ansatte. Dagen kunne eksempelvis være på befrielsesdagen.

Venstre vil afsætte 2 mio. kr. til at føre kampagne og reklamere for tiltaget.

De i alt 22 mio. kr. findes på Venstres finanslovsforslag for 2023, og ligger udover midlerne, der er fundet i Det Nationale Kompromis.

Glædelig flagdag!

Lars Chr. Lilleholt

Forsvarsordfører

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste