Forsvar

Nyt udspil: Venstre vil styrke forskningen i Forsvaret markant

24. maj 2022 kl. 10:51

Hvis dansk forsvar skal være rustet til at håndtere fremtidens trusler, skal vores forskning i militært udstyr og teknologi op i et helt andet gear. Og så skal vi af med forsvarsforholdet, så vi kan få mere ud af de penge, som vi investere i forskning på forsvarsområdet ved at samarbejde optimalt med andre europæiske lande.

I dag sakker Danmark markant bagud, når det kommer til forsvarsforskning, da vi prioriterer området væsentligt mindre end f.eks. flere af vores nordiske naboer. I perioden fra 2000 til 2019 brugte Danmark ca. 0,25 pct. af de årlige forsvarsudgifter på forsvarsforskning, mens Norge brugte knap 2 pct.

Vi har derfor et stort behov for at styrke vores forsvarsforskning, hvilket selvfølgelig ikke skal ske på bekostning af andre forskningsområder.

På toppen af dette spænder EU-forsvarsforbeholdet ben for vores muligheder for at deltage i europæiske forsvarsforskningsprojekter, som ellers kunne være i klar dansk interesse. Så der er mange muligheder for at forbedre den danske indsats.

Derfor har vi i Venstre fremlagt en række konkrete forslag til at løfte dansk forsvarsforskning.

  1. Forsvarsforbeholdet skal afskaffes: Venstre kæmper for at få afskaffet det danske EU-forsvarsforbehold, da det begrænser dansk deltagelse i europæisk forsvarsforskning. I dag kan vi nemlig ikke få maksimalt gavn af den forskningsindsats, vores europæiske allierede ligger for dagen, da vi på grund af forbeholdet blandt andet står udenfor samarbejdet i Det Europæiske Forsvarsagentur og i regi af EU’s strukturerede samarbejde for forsvars- og sikkerhedspolitik – det såkaldte ’PESCO-samarbejde’.
  2. Danmark bør bruge mindst 2 pct. af forsvarsudgifterne i 2033 på forskning: Venstre ønsker, at Danmark bruger flere midler på forskning og udvikling af ny forsvars- og sikkerhedsteknologi indenfor områder, der har strategisk betydning for Danmark. Det vil svare til ca. 1. mia. kr., som vil styrke Danmarks sikkerhed, uafhængighed og betydning som en strategisk vigtig alliancepartner i både NATO og EU. En oplagt mulighed er at skabe en styrkeposition indenfor især teknologisk forsvarsforskning i form af et center i regi af en dansk forskningsinstitution, der kan sætte fokus på teknologier indenfor fx cyber, kunstig intelligens, energi mv.. Styrkelsen kan desuden gå til flere forskningsansatte i Værnefælles Videnscenter under Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og til medfinansieringsordningen.
  3. Privat medfinansiering skal tilvejebringe yderligere 1 pct.: Venstre vil desuden sætte et ambitiøst mål om privat medfinansiering af forsvarsforskningen, som skal tilvejebringe yderligere 1 pct. af forsvarsudgifterne, svarende til 0,5 mia. kr. Det skal sikre, at danske virksomheder kan bringe deres styrkepositioner i spil og skabe tættere forbindelser mellem Forsvaret, universiteterne og erhvervslivet.
  4. Fokus på teknologier, der styrker Danmark samlet set: Mere forsvarsforskning vil både være fundamentet for vækst, eksport og arbejdspladser, ikke bare i Forsvaret, men også i andre mere civile sektorer, da ny forsvars- og sikkerhedsteknologi og viden ofte har en ”dual-use-funktion”. Det betyder, at ny teknologi både kan bruges til militære og ikke-militære formål.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste