Kultur

Nu sikrer vi flere penge til museerne

Af Jan E. Jørgensen, kulturordfører

17. maj 2024 kl. 09:50

Venstre og regeringen har sammen med Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en museumsreform, der indebærer et markant løft af museer i hele Danmark.

Det er en tiltrængt reform, som skal gøre op med et uigennemsigtigt, rigidt og på mange punkter uretfærdigt tilskudssystem, hvor det har været svært at forklare, hvorfor to museer, der ligner hinanden, har modtaget vidt forskellige tilskud.

Det er en reform, der har været talt om i mere end 10 år, og som skiftende regeringer uden held har forsøgt at nå i mål med. Nu er det endelig lykkedes, og det på en måde, så museumsmidlerne til de statsanerkendte museer fremover fordeles mere retfærdigt og gennemsigtigt. Samtidig moderniserer og forenkler vi museernes faglige opgaver, så museernes fremtidige opgaver er samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling.

Derudover løftes museumsområdet varigt med 75 mio. kr. årligt. Det er et historisk løft, som kommer museer i alle egne af landet til gode.

Fremover bliver pengene fordelt på en måde, der består af tre elementer.

For det første et grundtilskud, der varierer efter betydningen af museets samling. For det andet indfører vi et incitamentsbaseret tilskud. Her kan museerne få et eller flere tillægstilskud afhængigt af deres præstation på, hvor gode de for eksempel er til at tiltrække indtægter og gæster, herunder børn og unge. Dermed belønner vi museer, der gør sig umage, og som f.eks. selv kan skaffe finansiering, er relevante for børn og unge og kan tiltrække gæster i alle aldre. For det tredje indfører vi et prioritetstilskud, der tildeles politisk til en række museer, der ellers ville have stået til en så markant tilbagegang, at de havde været i risiko for at lukke. Der er taget geografiske hensyn ikke mindst til region Sjælland ved fordelingen af dette tilskud.

Museumslandskabet har længe været fastlåst, og det har ikke været muligt for nye museer at blive statsanerkendt. Det løsner vi op for nu. Fremover skal et uafhængigt organ kunne beslutte, om et museum skal statsanerkendes, ligesom det vil være muligt at fratage statsanerkendelsen, hvis kvaliteten ikke er høj nok.

Alt i alt har vi sikret en liberal museumsaftale, der kombinerer en markant og tiltrængt investering i museerne i hele landet med en i store træk meritbaseret model, hvor museer, der gør det godt, belønnes.

Med aftalen tager vi endnu et skridt mod, at museerne kan formidle og styrke vores fælles fortælling, vores forståelse af os selv, og vores demokratiske dannelse.

Det kan vi godt være stolte af.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste