Retspolitik

Hårdere kurs overfor voldtægtsforbrydere og overfaldsmænd

Venstre vil skærpe straffene for voldtægt og hård vold, lyder det fra retsordfører Preben Bang Henriksen.
 

Af Preben Bang Henriksen

26. oktober 2022 kl. 14:09

Når en voldtægt i gennemsnit straffes med 2 år og 10 måneders fængsel, så er der noget helt galt. Det er utilfredsstillende for offeret. Det er i strid med befolkningens retsopfattelse. Og den afskrækkende effekt formindskes.

Venstre foreslår, at strafniveauet sættes op for voldtægtsforbrydelser og overfaldsmænd.

Vi foreslår helt konkret at hæve normalstrafniveauet med gennemgående et år i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Normalstraffen for en overfaldsvoldtægt straffes i dag med tre år og seks måneders fængsel. Med vores forslag vil den fremadrettet skulle straffes med fire år og seks måneder.

Derudover foreslår vi bl.a., at ydmygelsesvold selvstændigt kriminaliseres i straffeloven. Det skal gælde i det tilfælde, hvor gerningsmændene f.eks. overfalder og ydmyger deres ofre ved at tvinge ofrene til at knæle og kysse overfaldsmændenes sko, mens de filmer episoden og deler den på de sociale medier, som vi desværre har set nogle tilfælde af. 

Det er fuldstændig uacceptabelt.

Med aftalen om kriminalforsorgen har den socialdemokratiske regering valgt at slække på mange års stram og konsekvent retspolitik ved at muliggøre, at voldtægtsforbrydere kan afsone de sidste otte måneder af deres dom i fodlænke.

Venstre mener, at man skal afsone hele sin voldtægtsdom i fængslet. Det styrker ofrets retsfølelse.   
Preben Bang Henriksen, retsordfører

Danmark er i forvejen et af de lande i verden, der straffer absolut mildest, og derfor er der selvfølgelig ikke brug for, at vi lemper straffene yderligere, som den socialdemokratiske regering har gjort med aftalen om kriminalforsorgen.

Det er den helt forkerte vej, og det er et opgør med den stramme retspolitik, vi har ført i Danmark.

Venstre mener, at kriminelle skal opleve en straf, der står mål med forbrydelsen. Så offeret oplever, at der er retfærdighed til. Det er det eneste rigtige at gøre.

 

Venstre foreslår konkret: 
  1. At hæve normalstrafniveauet for voldtægt med et år: Venstre foreslår at hæve normalstrafniveauet med gennemgående 1 år i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Det betyder, at når gennemsnitsstraffen for en voldtægt i dag er 2 år og 10 måneder, så vil den med vores forslag fremadrettet skulle straffes med 3 år og 10 mdr.
  2. En yderligere skærpelse af straffen for en voldtægt på et år, hvis den er begået af flere voldtægtsmænd: Ud over den generelle strafskælpelse med et år ønsker Venstre, at der i disse tilfælde sker en yderligere skærpelse af straffen med et år.
  3. En yderligere skærpelse af straffen for voldtægt på et år, hvis den deles på de sociale medier: Venstre mener, at der skal være en yderligere skærpelse af straffen på et år oven i den generelle strafskærpelse med et år.
  4. Voldtægtsforbrydere skal aldrig have lov til at afsone deres dom med en fodlænke: Vi mener ikke, det er retfærdigt, at voldtægtsforbryder kan afsone noget af deres straf derhjemme og leve et normalt liv, når offeret lider under de fysiske og psykiske konsekvenser, som det er blevet udsat for Hvis man begår voldtægt, så skal man afsone sin dom i en fængselscelle.
  5. Vi vil tilbagerulle lempelserne, som Socialdemokratiet har indført med aftale om kriminalforsorgens økonomi og aktiviteter. Socialdemokratiet har lempet straffene og gjort det lettere at afsone domme med fodlænke. Venstre ønsker en fortsat stram retspolitik, så det har en konsekvens at begå noget strafbart.
  6. Vi vil skærpe normalstraffen for grov vold og mishandling, så de sættes markant op i forhold til det gældende strafniveau.
  7. Ydmygelsesvold skal selvstændigt kriminaliseres i straffeloven: Venstre mener, at ydmygelsesvold selvstændigt skal kriminaliseres. Derudover ønsker vi straffen forhøjet, når personfarlige forbrydelser filmes og deles på fx de sociale medier, da dette er med til at ydmyge offeret.

Preben Bang Henriksen

Retsordfører

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste