Forsvar

Bred forsvarsaftale er en milepæl for dansk forsvar

Af fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Venstres forsvarsordfører Mads Fuglede

28. juni 2023 kl. 21:37

Der er krig i Europa. Og i Arktis er der nye udfordringer, som kræver handling. På det bagtæppe har et meget bredt flertal i Folketinget i dag har indgået en aftale om et nyt 10-årigt forsvarsforlig, hvor der investeres yderligere 143 mia. kr., hvilket vil ruste Danmark til en mere usikker fremtid.

Danmark står ved et historisk forsvars- og sikkerhedspolitisk vendepunkt. Med krig helt op mod vores NATO-allieredes grænser, og med tiltagende armlægning mellem stormagter flere steder i verden, skal Danmark nu til at finde sin plads.

Og Danmarks plads, den er med vores allierede i både NATO og EU. Med dagens aftale understreger vi, at NATO og det transatlantiske bånd fortsat er hjørnestenen i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men samtidig sætter vi også to streger under, at Danmarks afskaffelse af forsvarsforbeholdet sidste år nu betyder, at vi fremover skal tage et endnu større ansvar for fred og sikkerhed i Europa såvel som i europæiske indsatsområder rundt omkring i verden.

Vi også øger tilstedeværelsen og samarbejdet med vores allierede i Arktis, og så har vi med Ukraine-fonden bekræftet, at Danmark er med helt fremme, når det gælder om at støtte den ukrainske frihedskamp.

For når ufreden sniger sig ind, må vi rykke sammen med vores allierede. Og det er præcis hvad vi gør med dagens aftale.

Med 143 milliarder sikrer dagens aftale de helt nødvendige investeringer i vores forsvar, som er afgørende for, at vi kan imødegå de trusler, vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Og vi kommer til at bruge at bruge mindst 2 pct. af BNP på Forsvaret senest i 2030. Det skylder vi vores både os selv og vores allierede i NATO.

Samtidig igangsætter vi med dagens aftale den helt nødvendige genopbygning af det danske forsvar. Vi genopretter fundamentet og styrker Forsvarets institutioner, så alt personel i fremtiden bliver i stand til at løse mere omfattende og komplekse opgaver.

Vi må desværre konstatere, at der over en årrække er sket en nedslidning af Forsvaret med alt fra bygninger, over IT og materiel, hvilket også har påvirket muligheden for at rekruttere de rette.

Nu begynder genopbygningen på mange fronter. Vi skal eksempelvis have en klar strategi for, hvordan vi kan fastholde kvalificerede medarbejdere, ligesom der i fremtiden også vil komme flere værnepligtige, som kommer til at tilbringe længere tid i trøjen, end de gør i dag.

For os er det nemlig helt afgørende, at danske soldater får bedste rammer og materiel, når de tager ansvaret på sig for Danmarks skyld.

Det nye forsvarsforlig er en milepæl for hele Danmark. Forsvaret vil i de kommende år fylde meget mere, end det har gjort tidligere. Det skal det også. For det er en bunden opgave for os alle, at passe på Danmark og danske interesser. Vi skal ruste os til en usikker fremtid.  

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste