Landdistrikter

Bedre mobil- og bredbåndsdækning til landdistrikterne

I Venstre ønsker vi et Danmark i balance, hvor blandt andet de teknologiske muligheder er ens. Derfor vil vi nu sætte ind over for de mange steder i landdistrikterne, hvor danskerne oplever, at mobil- og bredbåndsdækningen er utilstrækkelig og nogle steder slet ikke til stede.

Som Danmark udvikler sig, er man mere og mere afhængig af internet og anden teknologi - både når man skal besøge det offentlige, betale regninger eller slet og ret passe sit arbejde eller drive en virksomhed. Derfor må vi ikke koble landdistrikterne teknologisk af, hvis vi ønsker et samlet Danmark. Venstre foreslår to konkrete løsninger.

For at imødekomme udfordringen med manglende bredbåndsdækning foreslår Venstre at etablere en national bredbåndsfond, som virksomheder og husstande i landdistrikterne kan søge midler hos til at oprette en bredbåndsforbindelse de steder, hvor der ikke bliver tilbudt bredbånd på markedsvilkår. Fonden vil indeholde over en kvart milliard kroner. Fonden finansieres ved at bruge provenuet fra de kommende frekvensauktioner.

Også omkring mobiltelefoni er der flere steder i landdistrikterne problemer med enten et meget svagt eller slet intet signal. Det er både uholdbart og kan have fatale konsekvenser, hvis der eksempelvis opstår en nødsituation i hjemmet. Venstres svar er en ”noget-for-noget”-model, hvor teleselskaberne forpligtes til at stille mobilmaster op i områder med svag dækning mod en lavere afgift på at bruge frekvenserne, som alle telefonselskaber betaler.

Landdistrikterne er udfordret på mange områder. Der er derfor behov for fokus på udfordringerne og politikere, der tager problemerne op og forsøger at løse dem. De teknologiske udfordringer er et skridt, der går hånd i hånd med Venstres andre initiativer til at skabe vækst og liv i landdistrikterne, så Danmark ikke knækker over, men kommer i balance.