Landdistrikter

Nyt liv i landdistrikterne

Foto: Colourbox

Der er brug for mere frihed til vækst i landdistrikterne, siger Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen. I oplægget ”Nyt liv og mere frihed til landdistrikterne” præsenterer Venstre en flot buket af konkrete skridt mod et fremtidigt Danmark i bedre balance.

Venstre ønsker at sikre, at alle dele af Danmark har muligheder for at skabe vækst og udvikling. Det kræver, at vi politisk fjerner de barrierer, der hindrer udvikling og understøtter de tiltag, der fremmer en positiv samfundsudvikling. Overordnet vil Venstres udspil fremme vækst og virkelyst i landdistrikterne. Det er dejligt at bo i landdistrikterne, men det vil blive mere attraktivt at bo, arbejde, studere og drive virksomhed i disse områder, siger Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen med henvisning til de mange tiltag i det netop offentliggjorte politiske oplæg ”Nyt liv og mere frihed til landdistrikterne”. 

- Oplægget er Venstres vision for et moderne Danmark med driftige landdistrikter, der udvikles på lige fod med resten af landet. I oplægget præsenterer vi en række konkrete skridt til at gøre det lettere og mere attraktivt for unge, familier og ældre at bo og bosætte sig i landdistrikterne samt skabe de bedste forhold og muligheder for nuværende og kommende erhvervsdrivende, siger Thomas Danielsen. 

Ordføreren peger blandt andet på, at Venstre vil gøre det lettere at drive virksomhed i landdistrikterne og glæder sig generelt over, at der er flere tiltag, der fremmer beskæftigelsesmulighederne, da det ifølge Thomas Danielsen er den grundlæggende forudsætning for bosætning, skolen, købmanden, foreningsliv osv., at det er muligt for folk at få et arbejde i området.    

I oplægget fremsætter Venstre flere forslag til, hvordan man kan sikre en aktiv bosætning i landdistrikterne, forbedret mobilitet, en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser, mere vækst og viden og bedre forhold for dansk turisme.

Læs alle Venstres forslag her.